Artykuły

Zasady i terminy egzaminów 2020

Politechnika Poznańska kierunek Architektura

egzamin z rysunku nie odbędzie się – wszyscy kandydaci otrzymują maksymalną liczbę punktów za egzamin z rysunku; rejestracja na studia od 15.06.2020

Politechnika Wrocławska kierunek Architektura

egzamin = sprawdzian praktyczny on-line – dwudniowy egzamin w terminie: 8 lipca godz. 10:00-13:15 – rysunek postaci i 9 lipca godz. 10:00-13:15 – rysunek z wyobraźni, prace na formacie A3; kandydaci wykonują zadania egzaminacyjne w formie zdalnej na platformie Zoom; do 17 lipca należy przesłać oryginały wykonanych prac drogą pocztową

szczegóły tutaj

Politechnika Warszawska kierunek Architektura

egzamin = sprawdzian praktyczny on-line + teczka prac – sprawdzian uzdolnień i predyspozycji w formie zdalnej w terminie 4 lipca godz. 10:00-11:00 na platformie e-learningowej MOODLE oraz Microsoft Teams + dokumentacja graficzna prezentująca zainteresowania kandydata – kandydat wgrywa 5 prac na platformę MOODLE  w terminie od 1 lipca godz. 8:00 do 3 lipca godz. 23:59

szczegóły tutaj

Politechnika Gdańska kierunek Architektura

egzamin = sprawdzian praktyczny on-line – sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta w formie zdalnej w terminie od 23 lipca godz. 12:00 do 28 lipca; 23 lipca zostanie podany temat egzaminu (5 prac ołówkiem, kolaż, format A3); na wykonanie egzaminu jest 5 dni; najpóźniej 28 lipca należy przesłać oryginały wykonanych prac pocztą

szczegóły tutaj

 Politechnika Krakowska kierunek Architektura

egzamin = sprawdzian praktyczny on-line + portfolio – portfolio składające się z 5 prac kandydaci przesyłają drogą elektroniczną w terminie 20-24 lipca; egzamin zdalny odbędzie się w terminie 28-29 lipca;

szczegóły tutaj

Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie kierunek Architektura

egzamin = sprawdzian praktyczny on-line – sprawdzian umiejętności plastycznych w terminie 2 lipca godz. 11:00-15:40; kandydaci wykonują pobrane z systemu rekrutacji zadania egzaminacyjne, które po wykonaniu wprowadzają do specjalnego systemu; prace należy załadować w terminie od 2 lipca godz. 16:00 do 3 lipca godz. 9:00

szczegóły tutaj

UAP kierunki: Architektura, Grafika Artystyczna, Grafika Projektowa

egzamin = portfolio prac + rozmowa kwalifikacyjna on-line – kandydaci dostarczają drogą elektroniczną portfolio prac; osoby z pozytywnym wynikiem przeglądu portfolio biorą udział w rozmowie kwalifikacyjnej on-line połączonej z prezentacją oryginałów wykonanych prac w terminie po 5 lipca

terminy przesyłania portfolio:
Architektura – do 26.06 szczegóły tutaj
Grafika Artystyczna – do 19.06 szczegóły tutaj
Grafika Projektowa – do 19.06 szczegóły tutaj

UAP kierunki: Animacja, Architektura Wnętrz, Design Krajobrazu, Projektowanie Mebla, Scenografia, Wzornictwo

egzamin = portfolio prac – kandydaci dostarczają drogą elektroniczną portfolio prac wraz z listem motywacyjnym

terminy przesyłania portfolio:
Animacja – do 28.06 szczegóły tutaj
Architektura Wnętrz – do 25.06 szczegóły tutaj
Design Krajobrazu – do 30.06 szczegóły tutaj
Projektowanie Mebla – do 26.06 szczegóły tutaj
Scenografia – do 25.06 szczegóły tutaj
Wzornictwo – do 26.06 szczegóły tutaj

Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu kierunek Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

egzamin = przegląd teczki + sprawdzian praktyczny – przegląd prac w obecności kandydata w terminie 18 sierpnia; osoby z pozytywnym wynikiem przeglądu teczki biorą udział w stacjonarnym egzaminie praktycznym z malarstwa w terminie 18-19 sierpnia i rysunku w terminie 20 sierpnia

szczegóły tutaj