Artykuły

Wzory rankingowe i zasady rekrutacji na Wydziały Architektury uczelni technicznych 2020

Co powinieneś wiedzieć przygotowując się na studia Wydziału Architektury? Poznaj wzory rankingowe i zasady rekrutacji na Politechnikę w Poznaniu i innych miastach.

Politechnika Poznańska

– Architektura
W = J+ Jo + 1,5M + R

– Architektura Wnętrz
 W = J+ Jo + 1,5Y + R

gdzie:
W – suma punktów z egzaminów maturalnych oraz egzaminu z rysunku, może wynieść maksymalnie 1000 pkt.,
R – liczba punktów od 0 do 500 za dwuczęściowy egzamin wstępny z rysunku. Minimum konieczne do uzyskania to 120 punktów,
J– liczba punktów z pisemnego egz. maturalnego z języka polskiego na poziomie podst.,
Jo – liczba punktów z pisemnego egz. maturalnego z języka obcego na poziomie podst.,
M – suma punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podst. i rozszerz. W przypadku niezdawania egzaminu na poziomie rozszerz. brany jest pod uwagę tylko poziom podst.,
Y – suma punktów z egzaminu maturalnego z historii, historii sztuki lub historii muzyki na poziomie podst. i rozszerz. W przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów liczba punktów wynosi 0,

progi punktowe w poprzednich latach: 2015/2016 – 325 pkt., 2016/2017 – 421 pkt., 2017/2018 – 556 pkt., 2018/2019 – 456 pkt.

szczegóły rekrutacji na stronie*: https://www.put.poznan.pl/pl/zasady-rekrutacji/wzory-rankingowe-w-roku-akademickim-20202021

  • Biorąc pod uwagę przedstawione wymagania, aż 50% wszystkich możliwych do uzyskania punktów podczas rekrutacji na WAPP pochodzi z egzamin z rysunku. Dlatego tak ważna jest nauka rysowania i rysunek nauka od podstaw pod okiem sprawdzonych i doświadczonych nauczycieli RA. 

Politechnika Wrocławska 

– Architektura
WI =  M + F + 0,1JO + 0,1JP + RA

gdzie:
WI – suma punktów z egzaminów maturalnych oraz egzaminu z rysunku, może wynieść maksymalnie 1195 pkt.,
M – jest równa większej z liczb: P lub P + 1,5R lub 2,5R, gdzie: P – poziom podst. z matematyki, R – poziom rozszerz. z matematyki,
F – jest równa większej z liczb: P lub P + 1,5R lub 2,5R, gdzie: P – poziom podst. z fizyki, R – poziom rozszerz. z fizyki,
J– jest równa większej z liczb: P lub R, gdzie: P – poziom podst. z języka polskiego, R – poziom rozszerz. z języka polskiego,
Jo – jest równa większej z liczb: P lub P + 1,5R lub 2,5R, gdzie: P – poziom podst. z języka obcego, R – poziom rozszerz. z języka obcego,
R – liczba punktów od 0 do 660 za dwuczęściowy egzamin wstępny z rysunku. Minimum konieczne do uzyskania to 240 punktów,

progi punktowe w poprzednich latach: 2015/2016 – 567,1 pkt., 2016/2017 – 540,4 pkt., 2018/2019 – 330,1 pkt.

szczegóły rekrutacji na stronie*: http://rekrutacja.pwr.edu.pl/wyszukiwarka-kierunkow-studiow/architektura-w1-i-st-72.html

  • Biorąc pod uwagę przedstawione wymagania, ponad 55% wszystkich możliwych do uzyskania punktów podczas rekrutacji na WAPWr pochodzi z egzamin z rysunku. Dlatego tak ważna jest nauka rysowania i rysunek nauka od podstaw pod okiem sprawdzonych i doświadczonych nauczycieli RA.

Politechnika Warszawska 

– Architektura
PK = Psp + Pmat × 0,75 + Pjo × 0,25 + Pwyb1 × 0,5 + Pwyb2 × 0,5

gdzie:
PK – suma punktów z egzaminów maturalnych oraz sprawdzianu uzdolnień i predyspozycji, może wynieść maksymalnie 400 pkt.,
Psp – liczba punktów od 0 do 200 za dwuczęściowy sprawdzian uzdolnień i predyspozycji. Minimum konieczne do uzyskania to 60 punktów łącznie z obu części,
Pmat – punkty z egzaminu maturalnego z matematyki,
Pjo – punkty z egzaminu maturalnego z języka obcego,
Pwyb1– punkty z egzaminu maturalnego do wyboru z fizyki lub informatyki,
Pwyb2 – punkty z egzaminu maturalnego do wyboru z geografii, historii, historii sztuki lub języka polskiego,

progi punktowe w poprzednich latach: 2015/2016 – 230,0 pkt., 2016/2017 – 222,0 pkt., 2017/2018 – 183 pkt., 2018/2019 – 185,0 pkt.

szczegóły rekrutacji na stronie*: https://www.arch.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-I-stopnia/Studia-polskojezyczne

  • Biorąc pod uwagę przedstawione wymagania, aż 50% wszystkich możliwych do uzyskania punktów podczas rekrutacji na WAPW pochodzi z egzamin z predyspozycji, który poza wiedzą z projektowania i architektury, w głównej mierze polega na umiejętności rysowania. Dlatego tak ważny jest profesjonalny kurs rysowania oraz uczestnictwo w zajęciach szkoła rysunku i malarstwa bo przygotowując się do egzaminu tylko w takich warunkach zdobędziesz odpowiednią wiedzę i umiejętności.

Politechnika Gdańska 

– Architektura
WA = S + W , gdzie W = matematyka × p + przedmiotdodatkowy × p + 0,1 × jpolski × p + 0,1 × jobcy × p

gdzie:
WA– suma punktów z egzaminów maturalnych oraz sprawdzianu predyspozycji, może wynieść maksymalnie 320 pkt. (od rekrutacji na rok 2020/2021),
W – suma punktów z egzaminów maturalnych, może wynieść maksymalnie 220 pkt. (od rekrutacji na rok 2020/2021),
matematyka – liczba punktów odpowiadająca wynikowi z egzaminu z matematyki,
przedmiotdodatkowy – liczba punktów odpowiadająca wynikowi z egzaminu z przedmiotu dodatkowego,
jpolski – liczba punktów odpowiadająca wynikowi z egzaminu z języka polskiego,
jobcy – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego,
p – zmienna wynosząca 0,4 dla egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie podst. lub 1,0 dla egzaminu maturalnego zdawanego na poziomie rozszerz.,
S – liczba punktów od 0 do 100 za dwuczęściowy sprawdzian predyspozycji,

progi punktowe w poprzednich latach: 2017/2018 – 79,96/225 pkt., pkt., 2018/2019 – 87,60/225 pkt., 2019/2020 – 89,95/225 pkt.

szczegóły na stronie*: https://pg.edu.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji/studia-i-stopnia

  • Biorąc pod uwagę przedstawione wymagania, niemal 30% wszystkich możliwych do uzyskania punktów podczas rekrutacji na WAPG pochodzi z egzamin z rysunku. Dlatego tak ważna jest nauka rysowania i rysunek nauka od podstaw pod okiem sprawdzonych i doświadczonych nauczycieli RA. 

Politechnika Krakowska 

– Architektura
W  = R1 + R2 + (J + H + M) / 6

gdzie:
W – suma punktów z egzaminów maturalnych oraz dwuczęściowego egzaminu z rysunku, może wynieść maksymalnie 300 pkt.,
R1 i R2 – liczba punktów od 0 do 100 uzyskanych odpowiednio w wyniku oceny za każdy z dwóch egzaminów z rysunku. Łącznie można zdobyć maks. 200 punktów, przy czym minimum konieczna do uzyskania jest średnia z dwóch rysunków równa 30 pkt = ocena 3,0,
J – liczba równa P lub 2R, gdzie P oznacza punkty z egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podst. i R na poziomie rozszerz.,
H – liczba równa P lub 2R, gdzie P oznacza punkty z egzaminu maturalnego na poziomie podst. a R na poziomie rozszerz. z przedmiotów do wyboru: historii, historii sztuki i kultury, wiedzy o społeczeństwie, geografii, fizyki lub fizyki i astronomii,
M – liczba równa P lub 2R, gdzie P oznacza punkty z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podst. i R na poziomie rozszerz.,

progi punktowe w poprzednich latach: 2015/2016 – 140,67 pkt., 2016/2017 – 156,66 pkt., 2017/2018 – 127,5 pkt., 2018/2019 – 147,83 pkt., 2019/2020 – 125,33 pkt.

szczegóły na stronie*: https://rekrutacja.pk.edu.pl/project/architektura/

  • Biorąc pod uwagę przedstawione wymagania, ponad 66% wszystkich możliwych do uzyskania punktów podczas rekrutacji na WAPK pochodzi z egzamin z rysunku. Dlatego tak ważna jest nauka rysowania i rysunek nauka od podstaw pod okiem sprawdzonych i doświadczonych nauczycieli RA. 

Politechnika Śląska w Gliwicach

– Architektura
P  = Pspar + Wm, gdzie W= (0,4Wmp + 0,6Wmr

gdzie:
P – suma punktów z egzaminów maturalnych oraz sprawdzianu predyspozycji, może wynieść maksymalnie 300 pkt.,
Pspar – liczba punktów uzyskanych ze sprawdzianu z predyspozycji do studiów architektonicznych, może wynieść maksymalnie 200 pkt.,
Wm – łączna liczba punktów uzyskanych na maturze z matematyki, może wynieść maksymalnie 100 pkt.,
Wmp – liczba punktów uzyskanych na maturze z matematyki na poziomie podst.,
Wmpr– liczba punktów uzyskanych na maturze z matematyki na poziomie rozszerz.,

progi punktowe w poprzednich latach: 2018/2019 – 114,40 pkt.,

szczegóły na stronie*: https://www.polsl.pl/Senat/Documents/05.2016/ZUSXL-336_1516_warunki_i_tryb_tab_1.pdf

  • Biorąc pod uwagę przedstawione wymagania, ponad 66% wszystkich możliwych do uzyskania punktów podczas rekrutacji na WAPG pochodzi z egzamin z rysunku. Dlatego tak ważna jest nauka rysowania i rysunek nauka od podstaw pod okiem sprawdzonych i doświadczonych nauczycieli RA. 

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

– Architektura
Σ = [JP(pp lub 2pr) + JO(pp lub 2pr) + 1,5M(pp)] + [1,5M(2pr) lub F(pp lub 2pr) lub H(pp lub 2pr) HS(pp lub 2pr)] + [EP etap I + EP etap II]

gdzie:
Σ – suma punktów z egzaminów maturalnych oraz dwóch etapów egzaminu praktycznego,
JP – liczba punktów uzyskanych z pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podst. (pp) lub rozszerz. (pr),
JO – liczba punktów uzyskanych z pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego na poziomie podst. (pp) lub rozszerz. (pr),
M – liczba punktów uzyskanych z pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podst. (pp) lub rozszerz. (pr),
F – liczba punktów uzyskanych z pisemnego egzaminu maturalnego z fizyki lub fizyki i astronomii na poziomie podst. (pp) lub rozszerz. (pr),
H – liczba punktów uzyskanych z pisemnego egzaminu maturalnego z historii na poziomie podst. (pp) lub rozszerz. (pr),
HS – liczba punktów uzyskanych z pisemnego egzaminu maturalnego z historii sztuki na poziomie podst. (pp) lub rozszerz. (pr),
EP etap I – liczba punktów od 0 do 150 uzyskanych z egzaminu z rysunku,
EP etap II – liczba punktów od 0 do 150 uzyskanych z testu z wyobraźni przestrzennej i kompozycyjnej, należy uzyskać minimum 150 pkt. łącznie z dwóch etapów egzaminu praktycznego,

szczegóły na stronie*: http://www.utp.edu.pl/pl/rekrutacja/oferta-dydaktyczna/studia-i-stopnia/architektura

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

– Architektura i Urbanistyka
LP  = [0,35 × A × W + 0,2 × B × W + 0,2 × C × W + 0,25 × D × X] + Sp

gdzie:
LP – suma punktów z egzaminów maturalnych oraz sprawdzianu predyspozycji,
A – liczba punktów uzyskanych z pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki lub biologii lub chemii lub fizyki na poziomie podst. lub rozszerz.,
B – liczba punktów uzyskanych z pisemnego egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego na poziomie podst. lub rozszerz.,
C – liczba punktów uzyskanych na maturze z języka polskiego na poziomie podst. lub rozszerz.,
D – liczba punktów uzyskanych na maturze z języka obcego na poziomie podst. lub rozszerz.,
W, X – współczynnik wynoszący 1,0 dla egzaminu maturalnego na poziomie podst. lub 1,5 dla poziomu rozszerz.,
Sp – sprawdzian umiejętności plastycznych obejmujący rysunek odręczny oraz przegląd prac plastycznych

szczegóły na stronie*: https://www.zut.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja-20192020/zasady-rekrutacji/studia-i-stopnia-inzynierskielicencjackie.html

*zasady rekrutacji mogą się zmienić, należy sprawdzać aktualne informacje na stronach uczelni lub dzwoniąc do dziekanatu