Artykuły

W RA pomożemy Ci stworzyć portfolio prac lub teczkę prac na egzamin wstępny na studia zarówno w Polsce jak i za granicą!

W RA pomożemy Ci stworzyć portfolio prac lub teczkę prac na egzamin wstępny na studia zarówno w Polsce jak i za granicą!

Na uczelniach zagranicznych od lat popularną metodą sprawdzianu kandydatów na studia artystyczne lub architektoniczne jest prezentacja prac w formie portfolio. Kandydat tworzy swoje portfolio prac wg wytycznych dostarczonych przez uczelnię lub składa je w dowolnej formie określanej często jako „przedstawienie siebie”. Teczka prac, zwykle w formie pliku cyfrowego pdf. najczęściej ma zawierać prace wykonywane w różnych technikach i o dowolnej tematyce od rysunków ołówkiem, szkice cienkopisem lub flamastrami oraz prace malarskie, przez fotografie, rzeźbę, po makiety lub prezentację własnych projektów (np. mebli, animacji, ubioru…). Tutaj przykład portfolio naszej absolwentki Natalii Wyrwy, które przygotowywaliśmy na Wydział Architektury w Monachium:

Ostatnie nabory kandydatów w latach 2020 i 21 na Akademie Sztuk Pięknych (Uniwersytet Artystyczny) oraz Wydziały Architektury na Politechnikach w całej Polsce najczęściej odbywały się w formie prezentacji swojego dorobku – portfolio prac.

kurs rysunku poznań | kurs rysunku |szkoła rysunku poznań | nauka rysunku |kurs rysowania

Na odejście zupełnie od spotykanej do tej pory najczęściej w Polsce, formy egzaminu praktycznego na miejscu, odszedł m.in. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu ze wszystkimi swoimi wydziałami. Kandydaci UAP otrzymali jeszcze w marcu szczegółowe wytyczne jak ma wyglądać ich portfolio. Warto zauważyć, że każdy kierunek określił inne wymagania, choć zasadą było stworzenie prezentacji składającej się z prac rysunkowych i malarskich oraz tzw. części kierunkowej czyli np. animacji na kierunek animacja lub makiet na kierunek architektura. Dodatkowo kandydaci muszą napisać list motywacyjny w którego redakcji również Ci pomożemy!

Chcesz kandydować na UAP lub inną uczelnię artystyczną? Wybierz Roczny Kurs Rysunku i Malarstwa lub 2-letni Kurs Rysunku i Malarstwa.

Na taki sprawdzian predyspozycji zdecydował się w tym roku również Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej. Uczelnia na przełomie maja i czerwca przesłała kandydatkom wytyczne z jakich prac rysunkowych ołówkiem ma składać się ich portfolio.

Takiej formie mogły towarzyszyć dodatkowe sprawdziany np. jak to miało miejsce w tym roku na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie po przejściu pierwszego etapu, czyli pozytywnej ocenie portfolio, kandydaci musiemi przystąpić dodatkowo do egzaminu teoretycznego i rysunkowego on-line.

Chcesz kandydować na Architekturę na Politechnice Poznańskiej lub w innym mieście? Wybierz Roczny Kurs Rysunku lub 2-letni Kurs Rysunku.

Niezależnie od formy egzaminu który spotka kandydatów na studia artystyczne czy architekturę w roku 2021/2022 w naszej Pracowni RysunekArchitektura przygotujemy Cię do niej. Tak jak miało to miejsce w ostatnim czasie na naszych kursach pilnie reagujemy na wszystkie zmiany podawane przez uczelnie i odpowiednio zmieniamy program naszych zajęć, by przygotować Cię do Twojego egzaminu!