Artykuły

Archiwalne tematy egzaminów plastycznych na uczelnie wyższe

UCZELNIAKIERUNEKROKTEMAT
POLITECHNIKA POZNAŃSKAArchitektura i urbanistyka2016 ZADANIE 1 ArchitekturaOpis zadania:

Narysuj wnętrze romańskie. Do wnętrza wkomponuj graniastosłup o wymiarach 4:1.ZADANIE 2 Postać siedząca

2015 ZADANIE 1 ArchitekturaOpis zadania:

Narysuj wnętrze renesansowe. Do wnętrza wkomponuj walec.

ZADANIE 2 Postać siedząca

2014 ZADANIE 1 Kompozycja bryłOpis zadania:

Narysuj kompozycję 5 sześcianów w otwartym krajobrazie (łąka, pole).

ZADANIE 2 Postać siedząca

2013ZADANIE 1 KompozycjaOpis zadania: mając do dyspozycji 7 sześcianów, utwórz kompozycję przestrzenną ustawiając poszczególne elementy w dowolny sposób. Zaznacz wyraźnie przenikanie wzajemne poszczególnych form (jeżeli występuje) oraz relację światła i cienia. Kompozycję przestrzenną przestaw w ujęciu perspektywicznym.ZADANIE 2 Postać siedzącaOpis zadania: Narysuj siedzącą na krześle postać, zachowując proporcje i stosując światłocień. Zwróć uwagę na zróżnicowanie formy i faktury materiałów oraz relację światła i cienia.
2012ZADANIE 1 Martwa naturaOpis zadania: narysuj w perspektywie przedstawioną kompozycję przestrzenną. Zwróć uwagę na zróżnicowanie formy i faktury materiałów, proporcje i konstrukcję brył przez relacje światła i cienia. Do kompozycji dodaj dowolnie wybrany motyw zieleni.ZADANIE 2 Przenikanie formOpis zadania: mając do dyspozycji prostopadłościan, ostrosłup sześciokątny i walec utwórz kompozycję przestrzenną ustawiając poszczególne elementy w dowolny sposób. Zaznacz wyraźnie przenikanie wzajemne poszczególnych form oraz relacje światła i cienia. Wysokość poszczególnych elementów kompozycji dobierz stosując powtarzalny moduł a dla najkrótszego boku prostopadłościanu. Kompozycję przestrzenną przedstaw w ujęciu perspektywiczny.
2011ZADANIE 1 KompozycjaOpis zadania: narysuj w widoku perspektywicznym stosując światłocień kompozycję przestrzenna, wykorzystując wszystkie elementy umieszczone na ilustracji (na ilustracji znajdowały się: kwadrat, koło, trójkąt, prostokąt) i ustawiając je w dowolny sposób. Wysokości i wielkość poszczególnych elementów kompozycji dobierz według własnego uznania.Elementy mogą się wzajemnie przenikać i powtarzać. Źródło oświetlenia dobierz dowolnie.ZADANIE 2 Perspektywa
Opis zadania: narysuj z użyciem światłocienia widok fragmentu zabudowy podcieniowej (arkady) w perspektywie.
2010ZADANIE 1 Rysunek z wyobraźniOpis zadania: z uwzględnieniem światłocienia narysuj z pamięci w perspektywie salon współczesnego domu. Zwróć uwagę na zróżnicowane formy i faktury materiałów, proporcje i konstrukcję brył, elementy wnętrza orz relacje światła i cienia.ZADANIE 2 Zadanie projektoweOpis zadania: projekt przystanku autobusowego z wiatą. Z dowolnych materiałów zaprojektuj przystanek autobusowy przeznaczony dla kilku (max.10) osób. Z uwzględnieniem światłocienia narysuj w perspektywie zaprojektowany obiekt umieszczając go w przestrzeni miasta. W rysunku należy uwzględnić światłocień. Punkt widzenia, kierunek oświetlenia oraz fakturę należy dobrać samodzielnie. Niektóre ściany brył mogą być dowolnie przezroczyste.
Edukacja w zakresie sztuk plastycznychZADANIE 1 Studium z natury – postaćOpis zadania: Wykonaj rysunek przestawionej sytuacji przestrzennej ze szczególnym uwzględnieniem problemu światła i charakteru modela. Ujęcie postaci w kompozycji może być od kolan. Technika: czarna kredka, suchy i olejny pastel, węgiel, ołówek. Format: 50×70
POLITECHNIKA WROCŁAWSKAArchitektura i urbanistyka2016 TEMAT 1Na pionowym arkuszu papieru narysuj studium postaci z natury – modelki siedzącej na krześle. Wykonaj rysunek ołówkiem, walorowo, ze światłocieniem.TEMAT 2Podziel pionowy arkusz papieru na dwie równe części. Z kolei górną część podziel na cztery równe części. Na poszczególnych ćwiartkach wykonaj następujące zadanie kompozycyjne:Masz do dyspozycji 6 brył prostopadłościennych: 3 bryły o proporcjach słupa, 2 bryły o proporcjach płyty i jeden sześcian. Na poszczególnych polach narysuj kolejno: 6 zadanych brył oraz trzy różne kompozycje złożone każdorazowo z tych samych 6 brył (bryły powinny przenikać się). Rysunki wykonaj ołówkiem linearnie w aksonometrii.Na dolnej połowie arkusza narysuj jedną z powyższych kompozycji rozumianą jako forma architektoniczna ustawiona w ogrodzie, a więc w otoczeniu przyrody, małej architektury, sprzętów. Ten rysunek wykonaj ołówkiem walorowo ze światłocieniem w perspektywie z poziomu człowieka stojącego w terenie. Na rysunku należy umieścić co najmniej jedną postać pozwalającą odczytać skalę obiektu.
2015

TEMAT 1

Na pionowym arkuszu papieru narysuj studium postaci z natury – modelki siedzącej na krześle. Wykonaj rysunek ołówkiem, walorowo, ze światłocieniem.

TEMAT 2

Podziel poziomy arkusz papieru na cztery równe części. Na poszczególnych ćwiartkach wykonaj ołówkiem następujące zadanie kompozycyjne:

Wyobraź sobie prostokąt tektury o dowolnej wielkości ale o proporcjach boków 1 : 2. Mając cztery takie arkusze poprzez nacinanie i zaginanie ukształtuj cztery różne formy przestrzenne:

  1. mebel o dowolnej funkcji – rysunek światłocieniowy w widoku z lotu ptaka;
  2. forma przestrzenna do zabaw dla dzieci – rysunek światłocieniowy w perspektywie z poziomu kilkuletniego dziecka;
  3. most osadzony w krajobrazie z zielenią – rysunek linearny w widoku z lotu ptaka;
  4. forma architektoniczna (budynek) w środowisku zurbanizowanym – rysunek linearny w perspektywie z poziomu człowieka.

W narożu każdej ćwiartki narysuj schemat nacięć (linia ciągła) oraz zagięć (linia przerywana) danej kompozycji.

2014ZADANIE 1 dzień Podziel arkusz papieru trzymany pionowo na dwie połowy – górną i dolną. Na górnej połowie z liter wyrazu MIASTO zamienionych w bryły ułóż kompozycję o charakterze urbanistycznym (układ przypominający strukturę miasta). Przez takie „miasto” przepływa rzeka. Litery – bryły można powtarzać, zmieniać ich skalę, dowolnie obracać. Bryły należy zróżnicować pod względem barwy: od bieli do ciemnej szarzyzny. Krój liter jest dowolny. Widok narysuj w perspektywie z lotu ptaka (horyzont powyżej układu). Rysunek wykonaj ołówkiem, wolorowo, ze światłocieniem.Na dolnej połowie z liter BUDYNEK zamienionych w bryły ułóż kompozycję o charakterze architektonicznym (układ przypominający budowlę). Kompozycja umieszczona jest między budynkami o lustrzanych ścianach. Litery-bryły można powtarzać, zmieniać ich skalę, dowolnie obracać. Bryły należy zróżnicować pod względem barwy: od bieli do ciemnej szarzyzny. Krój liter jest dowolny. Widok narysuj w perspektywie z poziomu człowieka stojącego na terenie. Rysunek wykonaj ołówkiem, wolorowo, ze światłocieniem.
2013 ZADANIE 1 dzień 1Podziel arkusz papieru trzymany poziomo na dwie części wg załączonego wzoru. [podział na dwie równe, pionowe części]. Na jednej połowie narysuj studium z natury postaci siedzącej na krześle. Wykonaj ołówkiem rysunek walorowy ze światłocieniem.Czas rysowania – 2,5 godziny. Na drugiej połowie arkusza narysuj studium z natury tej samej postaci siedzącej na krześle ale obróconej razem z krzesłem względem poprzedniej pozycji o ok. 90*. Wykonaj ołówkiem rysunek linearny.Czas rysowania – 1,5 godziny.ZADANIE 2 dzień 2. Podziel arkusz papieru trzymany pionowo wg załączonego wzoru. [podział na część o wymiarach 50x50cm i 20x50cm]1. (w górnej części – pole kwadratowe):Wyobraź sobie, że stoisz w ogrodzie na brzegu płytkiego basenu o proporcjach 2:1. Masz do dyspozycji 8 – 10 różnych mebli o prostych kształtach (np. stół, krzesła, łóżka, szafy itp.). Zestawiając i piętrząc te meble zbuduj kompozycję o charakterze budowli po drugiej stronie basenu, zlokalizowaną częściowo w wodzie, częściowo na brzegu.Narysuj widok w perspektywie z uwzględnieniem kontekstu ogrodu. Rysunek wykonaj ołówkiem z walorem i światłocieniem.2. (w dolnym pasie):Narysuj plan układu kompozycyjnego – basen i konstrukcję z mebli (rzut płaski). Zaznacz miejsce, z którego obserwujesz sytuację przestrzenną. Potraktuj rysunek jako kompozycję graficzną.
2012ZADANIE 1Na pionowym arkuszu papieru narysuj studium postaci z natury – modelki siedzącej na krześle. Wykonaj rysunek ołówkiem walorowy ze światłocieniem.ZADANIE 2Podziel arkusz papieru trzymany poziomo według załączonego wzoru. Na lewej połowie arkusza podzielonej na 6 równych pól zaprojektuj sześć figur szachowych: pionek, wieża, koń, goniec, królowa, król. Narysuj je w poszczególnych polach przedstawiając każdą z tych figur w widoku z boku oraz w aksonometrii. Połowa figur powinna być jasna, połowa ciemna. Na prawej połowie arkusza zaprojektuj plakat reklamujący zawody szachowe. Należy obowiązkowo umieścić napis: MISTRZOSTWA ŚWIATA W SZACHACH, WROCŁAW 21-22 CZERWCA 2012 R. oraz użyć motywu szachownicy oraz zaprojektowanych wcześniej 6 figur.Sposób zakomponowania wymienionych elementów jest dowolny, do uznania przez autora.Wykonaj rysunek ołówkiem walorowy i światłocieniowy.
2011ZADANIE 1Na pionowym arkuszu papieru narysuj studium postaci z natury – modelki siedzącej na krześle. Wykonaj rysunek ołówkiem walorowy ze światłocieniem.ZADANIE 2Na poziomym arkuszu papieru narysuj prostopadłościenne, podłużne wnętrze architektoniczne widziane w perspektywie centralnej z poziomu człowieka stojącego we wnętrzu pod tylną ścianą.Wnętrze posiada następujące cechy:- ściana czołowa (w głębi) jest ciemna w walorze, ma proporcje kwadratu, jej wysokość na rysunku to 1/3 wysokości poziomego arkusza,- jedna ściana boczna jest lustrem,- druga ściana boczna jest szklana, za nią widać otaczający krajobraz,- posadzka jest półmatowa i posiada podział na kwadratowe pola,- sufit ma strukturę belkowania.Wewnątrz na tle ciemnej ściany narysuj kompozycję przestrzenną, ażurową, zbudowaną z prostych brył geometrycznych.Wykonaj ołówkiem rysunek walorowy i światłocieniowy.
2010ZADANIE 1Poziomy arkusz papieru podziel pionową linią na dwie połowy.Na jednej połowie narysuj studium postaci z natury – modelki siedzącej na krześle. Wykonaj ołówkiem rysunek walorowy ze światłocieniem. Czas rysowania 2,5 godziny.Na drugiej połowie narysuj studium tej samej postaci z natury widzianej jedynie do kolan (powiększony obraz) i obróconej względem tej pierwszej sytuacji o około 90 stopni. Wykonaj ołówkiem rysunek linearny. Czas rysowania 1,5 godziny.ZADANIE 2Podziel pionowy arkusz papieru na dwie połowy – górną i dolną.Na górnej połowie narysuj widok wnętrza lamusa (piwnica, strych) ze zbędnymi lub nieużywanymi sprzętami: stare meble, narzędzia, drabiny, ramy, kartony itp. Wykonaj ołówkiem rysunek walorowy i światłocieniowy w perspektywie z poziomu człowieka stojącego w tym wnętrzu. Na dolnej połowie arkusza narysuj w widoku perspektywicznym z lotu ptaka podwórze, na którym z wyniesionych z tego lamusa sprzętów urządzono plac zabaw – tor przeszkód dla dzieci. Można w tym wypadku zmieniać wielkość sprzętów. Dla pokazania skali przestrzeni narysuj minimum dwie postacie bawiące się na tym placu. Wykonaj ołówkiem rysunek linearny.
POLITECHNIKA WARSZAWSKA Architektura i urbanistyka2014ETAP 1
ZADANIE 1

5w1 (treść pięciu poleceń składających się na pierwsze zadanie)

1. PUNKT – figura geometryczna ale też ważne pojęcie używane w grafice.
„Logika zaprowadzi cię z punktu A do punktu B. Wyobraźnia zaprowadzi cię tam gdzie chcesz.” (Albert Einstein)

Pokaż dokąd prowadzi cię wyobraźnia gdy tworzywem graficznym są punkty a przy tworzeniu kompozycji kierujesz się logiką.

2. LINIA – tor poruszającego się punktu. W rysunku, w grafice – ciągły ślad na płaszczyźnie pozostawiony przez długopis, ołówek lub pędzel.

„Labirynt to dom wzniesiony, aby zmylić ludzi; architektura labiryntu, pełna symetrii podporządkowana jest temu celowi.” Jorge Luis Borges (Alef)

Używając wyłącznie linii wykonaj kompozycję graficzną, która mogłaby ilustrować przytoczony cytat.

3. RUCH – Niech jeszcze raz za motto posłużą rozważania Alberta Eisteina:
„Na początku (jeżeli w ogóle było coś takiego jak początek) Bóg stworzył prawa ruchu Newtona wraz z

niezbędnymi masami i siłami. I na tym koniec; wszystko inne poza tym stanowi wynik (…)”

Punkt poruszający się w przestrzeni kreśli linię, linia kiedy porusza się w przestrzeni zakreśla powierzchnię. Jak mogłaby wyglądać powierzchnia powstała w wyniku przemieszczania się w przestrzeni odcinka lub innej figury geometrycznej?

Naszkicuj jak wprawiając w ruch płaskie figury geometryczne można uzyskać ciekawe twory trójwymiarowe. Pokaż jak z punktu powstaje linia, z linii/odcinka płaszczyzna i co się dzieje jeśli ten proces (punkt w ruchu, potem linia w ruchu, potem …) dalej kontynuować.
Niech rysunek, mimo że płaski i nieruchomy, będzie pełen dynamiki odzwierciedlającej ruch. W końcu na potrzeby zadania przyjęliśmy, że to on i rządzące nim prawa zostały stworzone na początku…

4. RÓWNOWAGA

Heraklit z Efezu – „Wszystko płynie” („Panta rhei”) – nauczał, że wszystko jest w wiecznym ruchu – zmienia się, porusza, przeobraża, staje się. Głosił też, że „We wszystkim jest równowaga przeciwieństw(…)”

Przyjmuje się, że w kompozycji równowaga stoi na straży porządku. Może być symetryczna lub asymetryczna.

Używając tego samego zestawu elementów – punktów i linii, na dwóch położonych obok siebie szkicach przedstaw jak jedna zamienia się w drugą.

5. FORMA

„Ach, stworzyć formę własną! Przerzucić się na zewnątrz! Wyrazić się!(…)” ( Witold Gombrowicz – Ferdydurke)

Forma w rysunku, rzeźbie, wzornictwie, architekturze – to tyle co kształt i struktura obiektu.

Morfing to technika przekształcania jednego obrazu w inny. Morfing przeprowadzany przy użyciu techniki komputerowej wykorzystuje odpowiedni algorytm przekształcenia.

Wykonaj rysunek pokazujący w czterech fazach jak przebiega morfing. Przyjmij, ze formą początkową dla przekształcenia jest obraz czworościanu (wykonanego z przejrzystego materiału – widoczne są wszystkie krawędzie) a formą końcową – sześcian.
Pozostałe dwie fazy pośrednie narysuj w taki sposób aby można się było domyślić na czym polegał zastosowany w przekształceniu algorytm.

ZADANIE 2

Otaczają nas przedmioty. Duża ich część to przedmioty użytkowe.
Wiele z nich zostało wymyślonych i wytworzonych po to aby ułatwić nam życie.
Dobrze jeśli zostały starannie zaprojektowane nie tylko pod kątem użytkowym, ale również estetycznym.

Przywołaj w pamięci te przedmioty, które swoją ciekawą, dopracowaną formą zwróciły Twoją uwagę przez co lepiej je zapamiętałeś.
Z pewnością niektóre z nich, aby dobrze spełniać swoją rolę zawierają jakiś wbudowany w nie mechanizm. Czasem sposób jego działania nie jest oczywisty ale bardzo często we współczesnych urządzeniach występuje jeden ze znanych od wieków mechanizmów zamiany jednego rodzaju ruchu w inny.

Narysuj obiekt, twoim zdaniem estetycznie dopracowany i prawidłowo działający, który jest przykładem zastosowania któregoś z powszechnie od dawna znanych sposobów zamiany ruchu. Obiekt lub przedmiot wyróżniający się tym, że ważną rolę w jego mechanizmie odgrywają współpracujące ze sobą, poruszające się elementy.

Przedstaw ten przedmiot tak aby oglądający zobaczył na prostym szkicu przedstawionego obiektu te wartości estetyczne, które zwróciły Twoją uwagę.

Na rysunku całego obiektu/przedmiotu w czytelny sposób zaznacz miejsce (sposób oznaczenia według własnej koncepcji graficznej), w którym znajduje się mechanizm zamiany ruchu.

Obok pierwszego rysunku pokaż najważniejsze elementy mechanizmu biorące udział w ruchu. Niech ten drugi rysunek będzie w całej pracy przynajmniej tak ważny jak pierwszy.

Całość pracy uzupełnij schematem poglądowym objaśniającym istotę działania mechanizmu, który został zastosowany w tym konkretnym, przedstawionym na rysunkach obiekcie.

ETAP 2

ZADANIE 3

NAJ… NAJ…

Matematyczni sawanci nie obliczają błyskawicznie właściwych wyników, oni je „widzą”.*

Nie o to chodzi czy jesteś czy nie kimś o takich wyjątkowych zdolnościach. Pomóż tym, którzy będą oglądać twoją kompozycję, zobaczyć wynik.

Masz do dyspozycji kolorowy karton i tło.
Powierzchnia na której ma być wykonana kompozycja jest dwa razy większa od powierzchni kolorowego kartonu.

Zaproponuj taki sposób skomponowania dużej ilości powtarzalnych elementów na powierzchni, którą masz do dyspozycji aby można było możliwie najłatwiej podać ich łączną liczbę.

Zaszyfrowany karton o wymiarach 50 x 70 cm jest złożony na pół. Po rozłożeniu (tak aby numer znajdował się na wierzchu po prawej stronie) lewą część kartonu wykorzystaj na szkice mające na celu znalezienie najlepszej, Twoim zdaniem, metody wykonania zadania.
Na prawej wykonaj abstrakcyjną kompozycję (bez liter i cyfr !), która będzie się składała z NAJwiększej możliwej według Ciebie w tym wypadku ilości jednakowych elementów,

tak zaplanowanej aby można było jednocześnie
NAJłatwiej podać ilość elementów, z których kompozycja się składa.

Oba kryteria są równie ważne przy czym dodatkowo, w wykonanej kompozycji –

powierzchnia odkrytego tła ma się równać dokładnie powierzchni elementów wyciętych
z kontrastującego z tłem kartonu;
Wprawdzie NAJważniejszym celem jest równoczesne spełnienie obu warunków NAJ, poza tym jednak praca powinna odznaczać się pomysłowością i wysokimi walorami estetycznymi.

Zestaw materiałów do wykonania zadania:
Arkusz kartonu z zakodowanym numerem, kolorowy karton, nożyk, linijka, podkładka do cięcia, klej, długopis.

* Tomasz Kluz – „Geniusze z innej planety”

Nie o to chodzi czy jesteś czy nie kimś o takich wyjątkowych zdolnościach.

Pomóż tym, którzy będą oglądać Twoją kompozycję

 

2013

ETAP 1

ZADANIE 1 Sprawdzian predyspozycji w zakresie prezentacji, zapamiętywania i graficznej syntezy przestrzeni.

Pojawiają się wszędzie tam gdzie powstaje znacznych rozmiarów budowla. Nie może się bez nich obyć większość placów budowy dlatego widujemy je bardzo często. Mają zawsze starannie przemyślaną konstrukcję. Jeśli się im przyjrzeć uważnie, okazuje się, że nie ma w nich nic zbędnego. Wszystko służy temu aby jak najlepiej spełniały swoje zadania i aby same będąc konstrukcją inżynierską posłużyły do wzniesienia innej konstrukcji inżynierskiej lub
dzieła architektonicznego.
Budowlane dźwigi wieżowe.
Przywołaj w pamięci jeden z nich, taki który najlepiej zapamiętałeś. Wykonaj, wykorzystując całą powierzchnię kartonu, który masz przed sobą, schematyczny rysunek dźwigu (widok z boku lub elewację) a następnie na pozostałym wokół miejscu rozmieść trzy szkice pokazujące schematycznie ale jednocześnie, w miarę możności, szczegółowo:

  1. Fragment dźwigu, który ma, twoim zdaniem, decydujące znaczenia jeśli chodzi o stabilność całej konstrukcji;
  2. Miejsce gdzie znajduje się kabina operatora nadzorującego pracę dźwigu.
  3. To miejsce, ten fragment dźwigu, gdzie podwieszany jest ładunek.

Wykonując rysunki kieruj się zasadą, że mają one posłużyć do wyjaśnienia, bez użycia słów, zasad, według których powstała i funkcjonuje ta maszyna budowlana. Co za tym idzie wszystkie rysunki powinny być zrozumiałe i precyzyjne. Oczywiście powinny też być wykonane estetycznie ale ich komunikatywność jest sprawą najważniejszą.

Jakiej wielkości ciężar może unieść zapamiętany prze Ciebie dźwig?
Aby to graficznie wyjaśnić narysuj w pobliżu końca ramienia dźwigu odpowiedniej wielkości prostokąt przyjmując że 1cm2 odpowiada udźwigowi 10 kN.

ZADANIE 2 Sprawdzian predyspozycji w zakresie wyobraźni przestrzennej.

Galeria 3² to trzy kwadratowe sale o wysokości 6,0 m i szerokości trzy razy większej niż wysokość.
Sale tworzą podłużny ciąg, na którego osi zlokalizowano centralnie, jedno za drugim, przejścia. Przejścia mają wysokość sal i szerokość tę samą co wysokość.
Posadzka w każdej z sal składa się ze 144 jednakowych kwadratowych płyt, z tym że wyróżniona jest tylko co druga spoina, a wzór na podłodze, na całej powierzchni galerii, jest identyczny.
Dolna część ścian galerii jest pokryta ciemnymi panelami, których wysokość odpowiada 2/3 wysokości sal a szerokość odpowiada rytmowi wyróżnionych na posadzce spoin.
Na każdym panelu umieszczono kwadratową planszę prezentacyjną, której powierzchnia jest trzy razy mniejsza od powierzchni całego panelu. Odległość krawędzi planszy od górnej i bocznych krawędzi panelu jest taka sama.
Wzdłuż bocznych ścian, równoległych do przejścia przez galerię, po trzy przy każdej ścianie czyli po 6 w sali, rozmieszczono gabloty. Środki gablot wypadają na przecięciu wyróżnionych spoin. Ich wysokość jest równa wysokości paneli na ścianach. Podstawa każdej ma kształt dwóch kwadratów o boku 1m. Gabloty mają cokół i zwieńczenie tej samej wysokości. Łączna wysokość cokołu i zwieńczenia jest 3 razy mniejsza jak wysokość części przeszklonej. Gabloty stoją równolegle do kierunku głównego przejścia przez galerię. W każdej sali, przez środek czterech narożnych gablot przechodzą słupy. Ich szerokość jest taka sama jak szerokości gablot. W drugim kierunku są tak smukłe jak to tylko było możliwe. Słupy stoją w taki sposób, że dzielą w planie gabloty, przez które przechodzą, na dwie, w przybliżeniu kwadratowe części.
Aby rozproszyć wpadające do galerii od góry światło, nad ścianami galerii umieszczono ruszt z prostopadle krzyżujących się cienkich żeber, których rozstaw odpowiada wyróżnionym w posadzce spoinom. Każda komórka rusztu to otwarty od dołu i przeszklony od góry prostopadłościan o wysokości równej 2/3 szerokości podstawy.

Właśnie wchodzisz do galerii na wystawę. Gabloty i plansze wypełnia ekspozycja pod hasłem – „Trzy żywioły”.

Stoisz na środku wejścia do pierwszej z sal i patrzysz w głąb galerii. Narysuj co widzisz.
Dla określenia proporcji – umieść w dowolnym miejscu każdej z sal po jednej, schematycznie narysowanej, sylwetce ludzkiej.

ETAP II

ZADANIE 3 Sprawdzian predyspozycji w zakresie tworzenia form przestrzennych.

Ciąg Fibonacciego – ciąg liczb naturalnych określony rekurencyjnie w sposób następujący: Pierwszy wyraz jest równy 0, drugi jest równy 1, każdy następny jest sumą dwóch poprzednich.

(Wikipedia)

W kompozycji architektonicznej najpowszechniej używane są metody, które opierają się na proporcjach współmiernych. Najprościej mówiąc – oparte są one na module, czyli jednostce długości, która odmierzona odpowiednią ilość razy wyznacza wielkość kolejnych elementów.

Istnieją systemy proporcjonalności, które rządzą się innymi prawami.
Wykorzystaj definicję podaną na początku zadania i stwórz kompozycję podporządkowaną jednostkom wyznaczonym przez ciąg Fibonacciego. Zwróć uwagę, że może to prowadzić do pewnej regularności, którą kompozycja powinna uwypuklać.

Kompozycja powinna wypełniać przestrzeń prostokąta o proporcjach odpowiadających proporcjom przeznaczonego dla niej na arkuszu miejsca (miejsce na gotową kompozycję ma wymiary 50 X 35 cm).

Chodzi o to aby reprodukcję wykonanej przez Ciebie pracy można było wykorzystać jako jedną ze stron ulotki promującej cykl wykładów na temat kompozycji.

Zaszyfrowany karton o wymiarach 70 x 50 cm jest złożony na pół. Rozłóż go tak aby numer znajdował się na wierzchu, po prawej stronie.

Na lewej stronie arkusza wykonaj linijkę – skalę, którą odmierzysz elementy swojej kompozycji. Pozostałą część lewej strony arkusza przeznacz na szkice i próby koncepcyjne ilustrujące zasady jakimi posłużysz się przy tworzeniu kompozycji.

Po prawej stronie kartonu zmontuj płaską lub przestrzenną kompozycję wykonaną w oparciu o wybrane przez Ciebie zasady.

Do wykonania kompozycji wykorzystaj wyłącznie kolorowy papier. Możesz wykorzystać dowolną ilość materiału, w dowolnie przez siebie wybranych kolorach. Dobór kolorów powinien jednak sprzyjać plastycznej atrakcyjności pracy a ich użycie w sposób logiczny wiązać się z przyjętymi regułami.

2012ETAP 1ZADANIE 1 Rysunek sprawdzający predyspozycje w zakresie prezentacji, zapamiętywania i graficznej syntezy przestrzeni(…) zapewne bardzo dawno temu, ludzie dostrzegali w przedmiotach oraz otoczeniu narzędzia do zaspokojenia instynktownej chęci wystawienia, oświetlenia, wyróżnienia, celebrowania, reklamowania i sprzedawania a nawet objaśniania wszelkich aspektów istnienia.*Tak tłumaczą początki powstania wystawiennictwa autorzy książki „Czym jest projektowanie wystaw”. Istotę współczesnego wystawiennictwa określają oni jako:(…) proces integracji, łączenia na różnych etapach, działań z zakresu architektury, projektowania wnętrz, komunikacji wizualnej, grafiki użytkowej, mediów cyfrowych i elektronicznych, oświetlenia, dźwięku, mechanicznych interakcji i innych dziedzin projektowania.Przywołaj w pamięci wystawę lub fragment ekspozycji, która przynajmniej w części spełnia cytowane określenie wystawiennictwa, która dzięki zastosowanym środkom zrobiła na Tobie silne wrażenie. Na dostarczonym arkuszu papieru wykonaj dwa szkice perspektywiczne: Na pierwszym przedstaw obiekty (obiekt), które były przedmiotem przywołanej z pamięci wystawy lub fragmentu ekspozycji. Na drugim – przedstaw fragment ekspozycji w całym zapamiętanym kontekście, z uwzględnieniem środków, które posłużyły do wyeksponowania, pokazanego na pierwszym szkicu obiektu będącego tematem wystawy lub ekspozycji.*Czym jest projektowanie wystaw – Jan Lorenc, Lee Skolnick, Craig BergerZADANIE 2 Rysunek sprawdzający predyspozycje w zakresie wyobraźni przestrzennejTrójlistnik (lub koniczynka) – to nazwa zamkniętej krzywej, która ma tę właściwość, że każdy punkt przemieszcza się po niej, po wykonaniu w przestrzeni trzech, nie przecinających się ze sobą pętli, na koniec trafi w miejsce, którego wyruszył. Pomimo, że krzywa jest zamknięta, nie udałoby się rozciągnąć jej (wyobraź sobie analogię do sznurka) – do postaci okręgu. Spoglądając na schemat trójlistnika „z góry” widzimy trzy zewnętrzne pętle (listki) i wewnętrzne pole o kształcie krzywoliniowego trójkąta. W rzucie z góry krzywa pozornie, trzykrotnie przecina się. W rzeczywistości, w miejscu przecięć jej odcinki mijają się (podobnie jak proste skośne) trzykrotnie, na przemian z górą i dołem. Artysta wykonał stalową, plenerową rzeźbę inspirowaną trójlistnikiem. Aby nadać formie objętość nieskończenie cienką linię zastąpił wygiętym w przestrzeni prętem o stałym przekroju kwadratowym. Bok przekroju ma długość dwudziestu pięciu centymetrów. Maksymalny zewnętrzny wymiar rzeźby wynosi dwa metry, a wysokość – metr. Powierzchnia rzeźby jest wypolerowana, a posadzkę na której stoi wykonano z lśniących kamiennych płyt o wymiarach 1,0×0,5 metra. Rzeźba styka się z posadzką w trzech miejscach.Karton formatu 70x50cm jest złożony na pół. Rozłóż go tak aby zakodowany numer znalazł się na wierzchu, po prawej stronie.Na lewej części arkusza narysuj widoki rzeźby z góry i z boku oraz szkice ilustrujące jakie formy może przybierać bryła opisana w zadaniu. Na prawej części arkusza narysuj rzeźbę w ujęciu perspektywicznym, z poziomu wzroku dorosłego człowieka. Rysunek uzupełnij światłocieniem przy założeniu, że rzeźba oświetlona jest światłem naturalnym, padającym z góry lewej strony.ETAP 2ZADANIE 3 Rysunek sprawdzający predyspozycje w zakresie umiejętności tworzenia form przestrzennychKażda całość tworzy formę i każda forma jest całością. Forma nie jest sumą części, jest czymś więcej. Forma jest zależna od stosunków części względem całości. Forma jest jednością z wielu zmiennych. Forma z chwilą, gdy stanie się częścią większej całości, traci swą indywidualność na korzyść tej całości. Forma zależy od całości w jakiej ma się zjawić. Forma zmieniając się, powoduje zmianę całości, której jest częścią, oraz zmianę wszystkich innych części, z których się ta całość składa.** Juliusz Żurawski – O budowie formy architektonicznejW sztukach plastycznych (ale nie tylko) funkcjonują pojęcia formy lub kompozycji zamkniętej i otwartej. Sięgnij do zapamiętanych motywów i struktur z otaczającego nas świata przyrody, odwołaj się do osobistych obserwacji i wybierz motyw na tyle indywidualny, że jak sądzisz nikt inny, z uczestników sprawdzianu, nie wykorzysta go, a następnie powtarzając i przekształcając ten motyw wykonaj z dostarczonych materiałów niewielką kompozycję – formę przestrzenną. Niech wykonana przez Ciebie kompozycja (forma przestrzenna wykorzystująca powtarzający się motyw) ma zdolność do przeistaczania się w prosty sposób z kompozycji otwartej w zamkniętą i odwrotnie.Zaszyfrowany karton o wymiarach 70x50cm jest złożony na pół. Po rozłożeniu (tak aby numer znajdował się na wierzchu po prawej stronie). Lewą część kartonu wykorzystaj na szkice koncepcyjne, na prawej umieść dwa rysunkowe, syntetyczne odpowiedniki wykonanej przez Ciebie kompozycji. Niech jeden przedstawia wersję „kompozycja zamknięta”, a drugi „kompozycja otwarta”.Model wykonaj za pomocą przekazanych narzędzi, wyłącznie z dostarczonych materiałów (drut i folia aluminiowa) wykorzystując je w całości lub w części.
2011ZADANIE 1 Sprawdzian predyspozycji w zakresie wyobraźni przestrzennej”Nasza percepcja zwykle nie jest kompleksowa. Dokonuje się za pośrednictwem wrażeń fragmentarycznych, zmieszanych z informacjami absorbowanymi odruchowo. Wszystkie zmysły są zaangażowane, a obraz powstaje jako kompozycja elementów. (…) Nic nie jest doświadczane samodzielnie, lecz tylko w relacji do kontekstu, porządku zdarzeń wcześniejszych zapamiętanych wzorów.”K.LynchPrzypomnij sobie charakterystyczny fragment miasta (ulicę, skwer lub plac) który dobrze znasz. Postaraj się odtworzyć informacje, które budują obraz tego miejsca w Twojej pamięci. Na arkuszu umieść dowolnie skomponowane trzy rysunki, za pomocą których dokonasz syntezy spostrzeżeń dotyczących:1. cech przestrzennych, geometrycznych, plastycznych;2. aktywności, funkcjonowania, ruchu;3. skojarzeń, nastroju i wspomnień.Treść i ujęcie rysunków składowych powinno uwypuklać kolejne grupy cech (za każdym razem jedną). Dopiero lektura całości arkusza ma przynieść pełną informację na temat miejsca, które przedstawiasz. Postaraj się, aby zachowując niezbędne różnice, skomponować z trzech części pełną i harmonijną całość.ZADANIE 2 Sprawdzian z predyspozycji w zakresie prezentacji, zapamiętywania i graficznej syntezy przestrzeniPawilon (z) geometriiOtwarty teren wystawowy ma wymiary 15 na 36 metrów. W jednym z jego końców ma powstać prostopadłościenny pawilon wystawowy w którym będzie eksponowany laserowy sprzęt pomiarowy stosowany w budownictwie. Obiekt zajmuje całą szerokość i jedną czwartą długości terenu. W narożniku pawilonu przylegającym do niezabudowanej części działki, znajduje się wskaźnik laserowy skierowany pod jednakowym kątem do obu przylegających ścian. Promień wychodzący z miejsca styku ścian i posadzki podnosi się tak, że pada na przeciwległą ścianę wysokości 100 cm. W miejscu styku promienia ze ścianą umieszczono półprzezroczyste lustro, o wymiarach 100×100 cm. Promień trafia dokładnie w środek lustra. W podobny sposób ustawiono w płaszczyznach ścian kolejne, odbijające promień lasera płyty, w sumie sześć sztuk.Po naszkicowaniu elewacji projektant założył, że pionowe krawędzie tafli odbijających promień lasera wyznaczą rytm podziałów przezroczystych ścian pawilonu. Zastosował też poziomy podział ścian na wysokości 2,5 m od posadzki. Całość rozwiązania uzupełnił płaską taflą zadaszenia, leżącą na konstrukcji w formie rusztu o wysokości jednego metra. Ruszt składa się z ustawionych pionowo prostokątów, których układ odpowiada zrzutowanej na posadzkę trasie promienia laserowego. Ruszt oparto na ścianach bocznych wysokości 5 metrów.Narysuj schematyczne rzuty pawilonu: z góry (łącznie z niezabudowanym fragmentem działki) i z boku (od strony niezabudowanej części działki) a następnie widok pawilonu w ujęciu perspektywicznym z poziomu wzroku, z narożnika działki odpowiadającego miejscu, gdzie umieszczono wskaźnik laserowy. Widoczny na pierwszym planie teren wystawowy uzupełnij rysunkiem posadzki według własnego pomysłu oraz murkiem wysokości 1,5 metra (wzdłuż jednego z dłuższych boków) wykonanych z dowolnego materiału. Elementy zagospodarowania przedpola zharmonizuj z wielkością i koncepcją geometryczną pawilonu.ZADANIE 3 Sprawdzian predyspozycji w zakresie umiejętności tworzenia form przestrzennychŚwiat się zmienia, otaczająca nas rzeczywistość wykonuje ruch. Nawet nie zawsze to zauważamy. Tymczasem wystarczy moment, inny punkt widzenia i nie możemy uwierzyć, że coś dobrze nam znanego przeszło taką przemianę.Wymyśl i złóż z dostarczonych prostych materiałów mechanizm – kompozycję przestrzenną zdolną do spektakularnej przemiany.Niech będzie ciekawa i atrakcyjna estetycznie w różnych swoich postaciach. Postaraj się, aby nie tylko forma proponowanej przez Ciebie kompozycji, lecz również proces jej przemiany dostarczał pozytywnych odczuć. Niech przez swą pomysłowość, adekwatność środków w stosunku do zamierzonego celu nasuwa skojarzenie z pojęciem piękna. Ideę pracy wraz z graficznym przedstawieniem przemian(y) dokonującej się w kompozycji zanotuj w postaci szkiców i schematów na zaszyfrowanym kartonie, (…). Niech rysunki skomponują się w czytelny scenariusz przemiany oraz niech wyjaśnią jak własnoręcznie przygotować analogiczną kompozycję. (…)Zestaw materiałów: ołówek, gumka, temperówka, podkładka do cięcia A4, linijka, nożyk, dwa arkusze kartonu A4, arkusz folii A4.
POLITECHNIKA KRAKOWSKAArchitektura krajobrazu2013 ZADANIE 1 Rysunek z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji brył elementarnych lub pochodnych tych brył.Grupa poranna i popołudniowa:Narysować kompozycję 3 brył zgodnie z przedstawionym modelem. Zadana kompozycja ma być odwzorowana za pomocą walorowego rysunku perspektywicznego. Ujęcie perspektywiczne winno być stosowne do zajmowanego miejsca na sali egzaminacyjnej. Technika rysowania: ołówek grafitowy na białym kartonie. Bryły: sześcian biały duży, graniastosłup ośmiokątny biały, prostopadłościan biały (grupa poranna); sześcian biały duży, prostopadłościan biały, ostrosłup mały o podstawie kwadratu biały (grupa popołudniowa).ZADANIE 2  Grupa poranna  (8.00) – Narysować  z wyobraźni drzewo i głaz upamiętniające miejsce ważnego wydarzenia. Rodzaj ujęcia perspektywicznego i sposób rysowania – dowolne, stosowne do kompozycji. Technika rysowania: ołówek grafitowy na białym kartonie.Grupa popołudniowa (15.00) – Narysować  z wyobraźni drzewo nad stawem. Rodzaj ujęcia perspektywicznego i sposób rysowania – dowolne, stosowne do kompozycji. Technika rysowania: ołówek grafitowy na białym kartonie.
Architektura2015 ZADANIE 1 Rysunek z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji brył elementarnych lub pochodnych tych brył.Grupa poranna i popołudniowa:Narysować kompozycję 3 brył zgodnie z przedstawionym modelem. Zadana kompozycja ma być odwzorowana za pomocą walorowego rysunku perspektywicznego. Ujęcie perspektywiczne winno być stosowne do zajmowanego miejsca na sali egzaminacyjnej. Technika rysowania: ołówek grafitowy na białym kartonie. Bryły: sześcian biały, walec niebieski (grupa poranna); sześcian biały z wyciętą1/8, sześcian czerwony, ostrosłup żółty (grupa popołudniowa).ZADANIE 2 Rysunek z wyobraźni – kompozycja o charakterze architektonicznym.Grupa poranna. Narysuj z wyobraźni kompozycję architektoniczną, którą można nazwać „Kameralny miejski plac”. Przedstaw widok na puste o poranku kameralne wnętrze niewielkiego, miejskiego placu z rzędem ław i fontanną, oświetlone jasnym, słonecznym światłem. Kompozycję należy wykonać za pomocą walorowego rysunku perspektywicznego, stosownie do przedstawionej koncepcji. Ujęcie perspektywiczne dowolne lecz z zachowaniem horyzontu na poziomie wzroku stojącego człowieka.Grupa popołudniowa. Narysuj z wyobraźni kompozycję architektoniczną, którą można nazwać „Kameralny miejska przestrzeń – piesza uliczka”. Kompozycję należy wykonać za pomocą walorowego rysunku perspektywicznego, stosownie do przedstawionej koncepcji: „Po zmierzchu niewidoczne reflektory oświetlały jasno jedną z pierzei wąskiej, pieszej uliczki, opadającej lekko w dół i niknącej za zakrętem.” Ujęcie perspektywiczne dowolne lecz z zachowaniem horyzontu na poziomie wzroku stojącego człowieka.
2014 ZADANIE 1 Rysunek z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji brył elementarnych lub pochodnych tych brył.Grupa poranna i popołudniowa:Narysować kompozycję 3 brył zgodnie z przedstawionym modelem. Zadana kompozycja ma być odwzorowana za pomocą walorowego rysunku perspektywicznego. Ujęcie perspektywiczne winno być stosowne do zajmowanego miejsca na sali egzaminacyjnej. Technika rysowania: ołówek grafitowy na białym kartonie. Bryły: sześcian biały z wyciętą 1/4, ostrosłup żółty, sześcian czerwony (grupa poranna); sześcian biały, walec niebieski, ostrosłup żółty (grupa popołudniowa).ZADANIE 2 Rysunek z wyobraźni – kompozycja o charakterze architektonicznymGrupa poranna  (8.00) – Narysuj z wyobraźni kompozycję architektoniczną, którą można nazwać „Brama – otwór w ścianie”. Kompozycję należy wykonać za pomocą walorowego rysunku perspektywicznego, stosownie do przedstawionej koncepcji kompozycji: „Ostre światło słonecznego letniego poranka wdziera się przez otwór w ścianie nieznanej bryły – Bramę do Muzeum Wyobraźni, wydobywając czytelnie grą świateł i cieni kształt otworu i jego odbicie w gładkiej, mokrej po porannym deszczu kamiennej posadzce, daremnie usiłując odkryć tajemnicę wnętrza”.Grupa popołudniowa (15.00) – Narysować  z wyobraźni kompozycję architektoniczną, którą można nazwać „Akcent – znak w przestrzeni”. Kompozycję należy wykonać za pomocą walorowego rysunku perspektywicznego, stosownie do przedstawionej koncepcji kompozycji: „Niewidoczna latarnia oświetla kompozycję złożoną z kilku prostych geometrycznych elementów, tworzących rytm, akcentujących pęknięcie w ścianie – szparę, która może być wejściem do niewidocznego Ogrodu Światła, rzucając ich cienie na kamienną posadzkę i ścianę skrywającą Ogród”.Technika rysowania: ołówek grafitowy na białym kartonie.
2013ZADANIE 1 Rysunek z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji brył elementarnych lub pochodnych tych brył.Grupa poranna i popołudniowa:Narysować kompozycję 3 brył zgodnie z przedstawionym modelem. Zadana kompozycja ma być odwzorowana za pomocą walorowego rysunku perspektywicznego. Ujęcie perspektywiczne winno być stosowne do zajmowanego miejsca na sali egzaminacyjnej. Technika rysowania: ołówek grafitowy na białym kartonie. Bryły: sześcian biały duży powycinany, walec niebieski, prostopadłościan biały (grupa poranna); sześcian czerwony duży, prostopadłościan biały, ostrosłup żółty (grupa popołudniowa).ZADANIE 2 Rysunek z wyobraźni – kompozycja o charakterze architektonicznym. Grupa poranna  (8.00) – Narysować  z wyobraźni kompozycję architektoniczną, którą można nazwać „Miejsce do odpoczynku – mebel w miejskiej przestrzeni publicznej”. Do przedstawienia mebla należy wybrać dwa z wymienionych materiałów: metal, beton, drewno. Kompozycję należy wykonać za pomocą walorowego rysunku perspektywicznego, stosownie do przedstawionej koncepcji kompozycji: „Ostre światło słonecznego letniego poranka silnie wydobywa z pustego jeszcze placu miejsce odpoczynku – „mebel miejski” do siedzenia lub leżenia, usytuowany na kamiennej posadzce i jego odbicie w ciemnej tafli szkła sąsiadującej z nim witryny, łączącej się bezpośrednio z podłożem”.Grupa popołudniowa (15.00) – Narysować  z wyobraźni kompozycję architektoniczną, którą można nazwać „Miejsce do odpoczynku – znak przestrzenny – symbol portu lotniczego”. Do przedstawienia mebla należy wybrać tylko jeden z wymienionych materiałów: metal, beton, drewno. Kompozycję należy wykonać za pomocą walorowego rysunku perspektywicznego, stosownie do przedstawionej koncepcji kompozycji: „Ostre światło słonecznego letniego poranka silnie wydobywa z pustego jeszcze placu znak przestrzenny – symbol portu lotniczego, który swoją formą zapowiada dynamikę powietrznej podróży, wyraźnie rysując jego cień na kamiennej posadzce.Technika rysowania: ołówek grafitowy na białym kartonie.
2012 ZADANIE 1 Rysunek z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji brył elementarnych lub pochodnych tych brył.Grupa poranna i popołudniowa:Narysować kompozycję 3 brył zgodnie z przedstawionym modelem. Zadana kompozycja ma być odwzorowana za pomocą walorowego rysunku perspektywicznego. Ujęcie perspektywiczne winno być stosowne do zajmowanego miejsca na sali egzaminacyjnej. Technika rysowania: ołówek grafitowy na białym kartonie. Bryły: walec niebieski, sześcian duży czerwony, prostopadłościan biały (grupa poranna); walec niebieski, ostrosłup duży o podstawie kwadratu żółty, prostopadłościan biały (grupa popołudniowa). ZADANIE 2 Rysunek z wyobraźni – kompozycja o charakterze architektonicznymGrupa poranna (8.00) – Narysować z wyobraźni kompozycję architektoniczną, którą można nazwać „Dom lalki”. Tematem rysunku jest dom – bez otoczenia i mieszkańca. Kształt, wielkość i materiał z którego dom ma być wykonany są dowolne. Dom ma być przedstawiony za pomocą walorowego rysunku perspektywicznego. Charakter waloru i ujęcie perspektywiczne dowolne, stosowne do koncepcji kompozycji.Grupa popołudniowa (15.00) – Narysować z wyobraźni kompozycję architektoniczną, którą można nazwać „Domek psa”. Tematem rysunku jest domek – bez otoczenia i mieszkańca. Kształt, wielkość i materiał, z którego domek ma być wykonany są dowolne. Domek ma być przedstawiony za pomocą walorowego rysunku perspektywicznego. Charakter waloru i ujęcie perspektywiczne dowolne, stosowne do koncepcji kompozycji.Technika rysowania: ołówek grafitowy na białym kartonie.
2011ZADANIE 1 Rysunek z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji – brył elementarnych lub pochodnych tych brył.Grupa poranna i popołudniowa:Narysować kompozycję 3 brył zgodnie z przedstawionym modelem. Zadana kompozycja ma być odwzorowana za pomocą walorowego rysunku perspektywicznego. Ujęcie perspektywiczne winno być stosowne do zajmowanego miejsca na sali egzaminacyjnej. Technika rysowania: ołówek grafitowy na białym kartonie. Bryły: walec niebieski, sześcian duży czerwony, prostopadłościan biały (grupa poranna); walec niebieski, sześcian duży czerwony, sześcian powycinany biały (grupa popołudniowa).ZADANIE 2 Rysunek z wyobraźni – kompozycja o charakterze architektonicznymGrupa poranna  (8.00) – Wazon bez kwiatówGrupa popołudniowa (15.00) – Butelka od perfum bez perfumTechnika rysowania: ołówek grafitowy na białym kartonie.
2010ZADANIE 1 Rysunek z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji – brył elementarnych lub pochodnych tych brył.Grupa poranna i popołudniowa:Narysować kompozycję 3 brył zgodnie z przedstawionym modelem. Zadana kompozycja ma być odwzorowana za pomocą walorowego rysunku perspektywicznego. Ujęcie perspektywiczne winno być stosowne do zajmowanego miejsca na sali egzaminacyjnej. Technika rysowania: ołówek grafitowy na białym kartonie. Bryły: sześcian duży czerwony, sześcian powycinany biały, prostopadłościan biały (grupa poranna);  sześcian duży czerwony, sześcian powycinany biały, sześcian duży biały (grupa popołudniowa).ZADANIE 2 Rysunek z wyobraźni – kompozycja o charakterze architektonicznymGrupa poranna  (8.00) – Narysować z wyobraźni kompozycję architektoniczną, którą można nazwać „Pomnik idei przyjaźni”.Grupa popołudniowa (15.00) – Narysować z wyobraźni kompozycję architektoniczną, którą można nazwać „Pomnik idei tolerancji”.Kompozycje należy wykonać za pomocą walorowego rysunku perspektywicznego, stosownie do przedstawionej koncepcji kompozycji, na podstawie przedstawionego fragmentu: „Ongiś wznoszono pomniki władcom, uczonym, artystom wyrażając tym samym wdzięczność za ich działania lub głoszone idee. Dziś świat władzy, nauki czy sztuki wydaje się obywać bez pomników. Być może nastaje czas wznoszenia pomników poświęconych samym ideom wywiedzionym ze sfery etyki”.Technika rysowania: ołówek grafitowy na białym kartonie.
2009ZADANIE 1 Rysunek z natury na podstawie przedstawionych elementów kompozycji – brył elementarnych lub pochodnych tych brył.Grupa poranna i popołudniowa:Narysować kompozycję 3 brył zgodnie z przedstawionym modelem. Zadana kompozycja ma być odwzorowana za pomocą walorowego rysunku perspektywicznego. Ujęcie perspektywiczne winno być stosowne do zajmowanego miejsca na sali egzaminacyjnej. Technika rysowania: ołówek grafitowy na białym kartonie. Bryły:ZADANIE 2 Rysunek z wyobraźni – kompozycja o charakterze architektonicznymGrupa poranna  (8.00) – Narysować z wyobraźni kompozycję architektoniczną, którą można nazwać „Znak informacyjny przed szkołą architektury”.Grupa popołudniowa (15.00) – Narysować z wyobraźni kompozycję architektoniczną, którą można nazwać „Znak informacyjny przed Multikinem”.Tematem rysunku jest znak informacyjny (bez szkoły architektury/multikina w tle). Kształt, wielkość i materiał z którego znak ma być wykonany są dowolne. Kompozycje należy wykonać za pomocą walorowego rysunku perspektywicznego, stosownie do przedstawionej koncepcji kompozycji, na podstawie przedstawionego fragmentu: ” Mówi się o znakach na niebie i ziemi kierujących uwagę na zjawiska, wydarzenia lub rzeczy, które mogą być interpretowane lub odbierane jako zapowiedź czegoś, co nastąpi w czasie, czegoś co wydarzy się w przestrzeni…”.Technika rysowania: ołówek grafitowy na białym kartonie.
POLITECHNIKA ŁÓDZKAArchitektura2015Zestaw 1Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin.

Część I: Bulwar nadrzeczny w mieście – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Wraki samochodów na starym podwórku – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

Zestaw 2

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin.

Część I: Wielka budowa w centrum miasta – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Budynek grożący zawaleniem – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

Zestaw 3

Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin.

Część I: Spacer wzdłuż murów starego miasta – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.

Część II: Kawiarnia na molo – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.

2014GRUPA 1 Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin. Część I: Wsi spokojna, wsi wesoła… – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru. Część II: Wielkomiejska ulica z drapaczami chmur – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru. GRUPA 2 Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin. Część I: Rupieciarnia na strychu – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru. Część II: Spacer w dżungli wielkiego miasta – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru. GRUPA 3 Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin. Część I: Magazyn rzeczy znalezionych – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru. Część II: Miasto przyszłości – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru.
2013GRUPA 1 Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin. Część I: Wesołe miasteczko – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru. Część II: Wnętrze lombardu – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru. GRUPA 2 Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin. Część I: Spacer plantami wzdłuż średniowiecznych murów miejskich – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru. Część II: Fontanna na małym placu – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.
2012GRUPA 1 Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin. Część I: Stare miasto portowe – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru. Część II: W karczmie – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru. GRUPA 2 Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin. Część I: Baza osadników na Marsie – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru. Część II: Pokój studenta architektury – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.
2011GRUPA 1 Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin. Część I: Ruiny zamku górujące nad miasteczkiem – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru. Część II: Wnętrze cyrku – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru. GRUPA 2 Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin. Część I: Plac budowy w centrum miasta – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru. Część II: Moje wyobrażenie wnętrza laboratorium naukowego – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru. GRUPA 3 Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin. Część I: Ulica, na której stara architektura sąsiaduje z nowoczesną – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru. Część II: Wnętrze księgarni – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru.
2010GRUPA 1 Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin. Część I: Moje wyobrażenie kosmicznej stacji orbitalnej – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru. Część II: Widok wnętrza parkingu wielopoziomowego ze słupami konstrukcyjnymi i samochodami – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru. GRUPA 2 Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin. Część I: Lunapark – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru. Część II: Wnętrze hali sportowej – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru. GRUPA 3 Zadanie dwuczęściowe na podane tematy – czas 5 godzin. Część I: Moja wizja miasta przyszłości – rysunek odręczny ołówkiem na większym arkuszu dostarczonego papieru. Część II: Stragany z kwiatami i owocami – rysunek odręczny ołówkiem na mniejszym arkuszu dostarczonego papieru
POLITECHNIKA GDAŃSKAArchitektura2016ETAP 1 Wykonać rysunek modelki trzymającej listwę z kontekstem w postaci palet, ustawione na wydziałowym dziedzińcu.ETAP 2 – TESTCzęść I – Zadanie 1Zaprojektuj maszynę mobilną przypominająca motyla. Użyj konstrukcji stawu lub przegubu. Przedstaw rysunkowo jego sposób poruszania się oraz swój pomysł na wykorzystanie tej maszyny lub jej części w budynku.Część II – Zadanie 1

Narysuj krajobraz na podstawie podanego opisu.

Część II – Zadanie 2

Narysuj zaprojektowaną przez siebie ławkę. Minimum 3 takie ławki umieść na zdjęciu kampusu politechniki, zgodnie z zasadami kompozycji, w perspektywie.

2013ETAP 1Wykonać rysunek przedstawiający kompozycję ustawioną na wydziałowym dziedzińcu składającą się z roweru treningowego i kajaka z wiosłem w asyście modelki.ETAP 2 – TESTCzęść I – Zadanie 1Przedstaw krzesło ogrodowe należące do podanego zestawu (z opisu) i przedstaw je w następujących widokach: z boku, z przodu, z góry.Część I – Zadanie 2Wykonać rysunek przedstawiający wszystkie meble ogrodowe (z opisu – siedzisko dla dwóch osób, dwa krzesła i stół) na drewnianym podeście przylegającym do nieotynkowanej, murowanej cegły.Część II – Zadanie 1Wykonaj cztery grafiki, które przedstawiają cztery okładki zeszytów należących do albumów o budowie domu na wsi. Wybierz jeden z dwóch tomów dotyczący lokalizacji lub dotyczący materiału budulcowego. Przedstaw następujące materiały: szkło, drewno, cegła, metal.Część II – Zadanie 2Podane są cztery widoki ścian oraz rzut powycinanego sześcianu. Przedstaw go w perspektywie z widocznym odbiciem w dwóch lustrach.Część II – Zadanie 3Narysuj wybrany obiekt architektoniczny współczesnego, uznanego architekta.