Artykuły

Czym zajmuje się historia architektury?

Historia architektury zajmuje się badaniem rozwoju architektury i budownictwa od początku działalności człowieka do czasów współczesnych. Interesują ją style architektoniczne na przestrzeni dziejów, kontekst społeczno-kulturowy oraz technika stawiania budowli.

rysunek-praca-ucznia-143

Który styl w architekturze jest najstarszy?

Najstarszym przejawem architektury stworzonej przez człowieka jest architektura megalityczna, czyli budowle powstałe z olbrzymich kamieni i bloków skalnych, które stanowiły miejsce kultu religijnego. Takim przykładem jest Stonehenge w Anglii. Jeśli chodzi o bardziej zorganizowane style, to warto wymienić architekturę starożytnego Egiptu, Mezopotamii, Grecji i Rzymu. Te wczesne style architektoniczne miały ogromny wpływ na rozwój architektury na całym świecie.

rysunek-praca-ucznia-145

Jakie są style w architekturze?

Historia architektury podzielona jest na okresy i epoki. Podział ten jest nieścisły i uproszczony, ale pozwala usystematyzować wiedzę i śledzić wpływ poszczególnych nurtów. Jakie są główne style w architekturze w europejskim kręgu kulturowym? Z pewnością warto wymienić:

 • styl klasyczny w starożytnej Grecji (od IX wieku p.n.e.)
 • styl klasyczny w starożytnym Rzymie (III w. p.n.e.-V w. n.e.)
 • styl bizantyjski (V-XVI wiek)
 • styl romański (XI-XIII wiek)
 • styl gotycki (XII-XVI wiek)
 • styl renesansowy (XV-XVII wiek)
 • styl barokowy (XVII-XVIII wiek)
 • styl klasycystyczny (koniec XVII-początek XIX wieku)
 • styl romantyczny, historyzm (początek XIX wieku-1880)
 • styl secesyjny (koniec XIX-początek XX wieku)
 • styl ekspresjonistyczny (początek XX wieku-1930)
 • modernistyczny (1910-1980)

Na czym polegał historyzm w architekturze?

Historyzm w architekturze to nurt, który rozwijał się w XIX wieku. Naśladował on różne style architektoniczne z przeszłości. Projektowane budynki były często wiernymi kopiami dawnych historycznych budowli. Architekci stosowali te same materiały, techniki i ornamenty. Niekiedy łączono elementy z różnych epok w jednym projekcie. Były to najczęściej piękne i monumentalne budowle. Przykładem takich budynków jest Opera Garnier w Paryżu zbudowana w stylu neobarokowym oraz Budynek Kapitolu w Waszyngtonie w stylu neoklasycznym.

Jakie są typy architektury?

Dla historyka architektury ciekawa jest również technika budowlana, która rozwijała się od prostych konstrukcji z drewna i kamienia po zaawansowane technologie współczesnego budownictwa. Historia architektury interesuje się również funkcją, jaką architektura pełni na przestrzeni dziejów. Mamy więc podział na architekturę mieszkalną, architekturę użyteczności publicznej, architekturę komercyjną, architekturę przemysłową, architekturę sakralną oraz architekturę rekreacyjną. Można również podzielić architekturę ze względu na materiał wykorzystywany jako główny materiał konstrukcyjny na architekturę drewnianą, murowaną, metalową i szklaną.