Artykuły

Architektura Wnętrz na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej – najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji

Jak dostać się na Architekturę Wnętrz Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej? Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące rekrutacji!

I rok studiów stacjonarnych na nowym kierunku Architektura Wnętrz na Politechnice Poznańskiej rozpoczyna się w sesji letniej roku akademickiego 2018/2019, czyli na przełomie lutego i marca 2019. Aby dostać się na studia, konieczne jest uzyskanie jak najwyższej punktacji wg następującego wzoru rankingowego:  W = Jp + Jo + 1,5Y + R

gdzie:
W
– maksymalna ilość punktów do zdobycia podczas rekrutacji (1000 pkt = 100%)

Jp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym (100 pkt = 10%) [wyniku z egzaminu na poziomie rozszerzonym nie bierze się pod uwagę w punktacji]

Jo – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu z języka obcego na poziomie podstawowym (100 pkt = 10%) [wyniku z egzaminu na poziomie rozszerzonym nie bierze się pod uwagę w punktacji]

Y = Ypodst + Yroz

gdzie:

Ypodst – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu z historii, historii sztuki lub historii muzyki na poziomie podstawowym (150 pkt = 15%)

Yroz – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu z historii, historii sztuki lub historii muzyki na poziomie rozszerzonym (150 pkt = 15%)

R – liczba punktów możliwa do zdobycia podczas egzaminu z rysunku (500 pkt = 50%), który składa się z dwóch 3-godzinnych sesji rysunkowych

Więcej informacji o zasadach rekrutacji oraz terminach na stronach:

http://awwa.put.poznan.pl

https://www.put.poznan.pl/pl/zasady-rekrutacji/wzory-rankingowe

Egzamin już 8 lutego 2019!

W RA przygotujemy Cię do egzaminu wstępnego z rysunku na nowy kierunek studiów Architektura Wnętrz na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej. Wybierz nasz Roczny Kurs Rysunku! Rysunek nauka od podstaw pod czujnym okiem wspaniałych nauczycieli rysunku i malarstwa RA. Wybierz naukę rysowania RA!