Artykuły

Terminy egzaminów 2019

Politechnika Poznańska kierunek Architektura

wtorek 18.06.2019 r.
9:00-13:00 – sesja egzaminacyjna z rysunku odręcznego (część 1)
14:30-18:30 – sesja egzaminacyjna z rysunku odręcznego (część 2)

Politechnika Wrocławska kierunek Architektura

środa 26.06.2019 r., 9:00-13:00- egzamin cz. 1 (model/modelka)
czwartek 27.06.2019 r., 9:00-13:00 – egzamin cz. 2 (rysunek z wyobraźni)

Politechnika Warszawska kierunek Architektura

sobota 8.06.2019 r. – sprawdzian predyspozycji (2 zadania)

Politechnika Gdańska kierunek Architektura

czwartek 6.06.2019 r. – egzamin część rysunkowa (1 grupa)
piątek 7.06.2019 r. – egzamin część rysunkowa (2 grupa)
sobota 8.06.2019 r. – egzamin część testowa

Politechnika Łódzka kierunek Architektura

czwartek 18.07.2019 r. – sprawdzian uzdolnień plastycznych

Politechnika Śląska w Gliwicach kierunek Architektura

środa 26.06.2019 r. – dwuczęściowy sprawdzian predyspozycji

Politechnika Krakowska kierunek Architektura

poniedziałek 24.06.2019 r. – rysunek odręczny z natury
wtorek 25.06.2019 r. – rysunek odręczny z wyobraźni

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy kierunek Architektura

wtorek 9.07.2019 r. – egzamin praktyczny dwuczęściowy (rysunek z natury, test z wyobraźni przestrzennej i kompozycyjnej)

UAP wszystkie kierunki

termin I 24-26.06.2019 r.

poniedziałek 24.06.2019 r.:
9:00-13:00 sprawdzian z rysunku
14:00-19:00 sprawdzian z malarstwa
wtorek 25.06.2019 r. – sprawdzian kierunkowy
środa 26.06.2019 r. – rozmowa kwalifikacyjna

termin II 27-29.06.2019 r

czwartek 27.06.2019 r.:
9:00-13:00 sprawdzian z rysunku
14:00-19:00 sprawdzian z malarstwa
piątek 28.06.2019 r. – sprawdzian kierunkowy
sobota 29.06.2019 r. – rozmowa kwalifikacyjna

*Dla kierunków Fotografia i Grafika Projektowa jest przewidziany termin III 30.06-2.07.2019 r.

Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu kierunek Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

poniedziałek 8.07.2019 r. – kwalifikacja prac plastycznych
wtorek 8-10.07.2019 r. – egzamin praktyczny (rysunek, malarstwo)