Artykuły

Jak dostać się na WAPP?

Jak wynika z Uchwały Nr 53 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania na I rok studiów w roku akademickiem 2014/2015 z rysunkowego egzaminu można otrzymać aż 50% (500 pkt) wszytkich możliwych do zdobycia punktów.

Ilość punktów do zdobycia z egzaminu rysunkowego, stanowi aż 50% wszytskich możliwych punktów do uzyskania podczas rekrutacji. Kolejne 50% to suma punktów możliwych do zdobycia z wybranych egzaminów maturalnych. Do punktacji wliczają się wyniki z egzaminów z języka polskiego na poziomie podstawowym, języka obcego na poziomie podstawowym oraz sumy punktów z egzaminów z matematyki na obu poziomach. Jak widać, egamin z rysunku jest kluczowym kryterium waszej oceny i w dużej mierze wpływa na

W
– maksymalna ilość punktów do zdobycia podczas rekrutacji (1000 pkt = 100%)

Jp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym (100 pkt = 10%) [wyniku z egzaminu na poziomie rozszerzonym nie bierze się pod uwagę w punktacji]

Jo – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu z języka obcego na poziomie podstawowym (100 pkt = 10%) [wyniku z egzaminu na poziomie rozszerzonym nie bierze się pod uwagę w punktacji]

Mpodst – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym (150 pkt = 15%)

Mroz – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym (150 pkt = 15%)

R – liczba punktów możliwa do zdobycia podczas egzaminu z rysunku (500 pkt = 50%)

Źródło: http://www3.put.poznan.pl/sites/default/files/Uchwała_53_Rekrutacja_2014-15%20tekst.pdf