Artykuły

Kiedy egzamin na architekturę? WAPP i inne uczelnie

Kiedy egzamin na architekturę? Sprawdź!

Politechnika Poznańska Wydział Architektury

 • Termin egzaminu: 26 czerwca 2024 w godz. 9:00-13:00 oraz 14:30-18:30
 • Egzamin z rysunku odbędzie się w formie stacjonarnej
 • Ważne informacje dotyczące egzaminu:
  Egzamin odbywa się w dwóch częściach: sesja poranna I zadanie rysunkowe (4h) i sesja popołudniowa II zadanie rysunkowe (4h). Egzamin odbywa się w atrium budynku WAPP. Format rysunku B2 (50x70cm)
 • źródło: https://www.put.poznan.pl/rekrutacja/harmonogram-rekrutacji

Politechnika Wrocławska Wydział Architektury

 • Termin egzaminu: 27 i 28 czerwca 2024
 • Egzamin z rysunku odbędzie się w formie stacjonarnej
 • Ważne informacje dotyczące egzaminu:
  Egzamin trwa dwa dni, po trzy godziny. W pierwszym dniu kandydaci rysują postać modelki/modela, w drugim – rysunek z wyobraźni, na zadany temat.
 • źródło: https://rekrutacja.pwr.edu.pl/rekrutacja/

Politechnika Gdańska Wydział Architektury

 • Termin egzaminu: 26-28 czerwca 2024
 • Sprawdzian predyspozycji do zawodu architekta odbędzie się w formie stacjonarnej
 • Ważne informacje dotyczące egzaminu:
 • źródło: https://pg.edu.pl/rekrutacja

Politechnika Warszawska Wydział Architektury

 • Termin egzaminu: 8 czerwca 2024 w godz. 9:00-10:30 oraz 11:00-12:30
 • Sprawdzian uzdolnień i predyspozycji odbędzie się w formie stacjonarnej
 • Ważne informacje dotyczące egzaminu:
  Sprawdzian będzie się składał z dwóch zadań, ocenianych każde w skali od 0 do 100 punktów, których celem jest zbadanie u kandydatów percepcji przestrzeni, inwencji twórczej, sprawności wyrażania idei i prezentacji graficznej. Sprawdzian uzdolnień i predyspozycji odbędzie się stacjonarnie w gmachu Wydziału.
  Dla każdego z zadań sprawdzianu technika graficzna będzie określona w temacie zadania.
  Zadania należy wykonać wykorzystując wyłącznie materiały i przybory zapewniane przez Wydział. Dopuszcza się przyniesienie własnej deski do rysowania (powierzchnia deski nie może być pokryta rysunkami bądź notatkami).
 • źródło: https://www.arch.pw.edu.pl/Kandydaci/Studia-jednolite

Politechnika Łódzka Wydział Architektury

 • Egzamin z rysunku odbędzie się w formie stacjonarnej
 • Termin egzaminu: 3 lipca 2023
 • Ważne informacje dotyczące egzaminu:Celem sprawdzianu uzdolnień plastycznych na kierunek architektura jest sprawdzenie wrażliwości estetycznej kandydata, umiejętności postrzegania rzeczywistości, wyobraźni przestrzennej, zdolności odwzorowania i przekształcania przestrzeni. Sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek architektura polega na wykonaniu ołówkiem dwóch rysunków odręcznych z wyobraźni na zadane tematy. Jeden z rysunków należy wykonać na arkuszu o wymiarach 50 cm x 70 cm, drugi z rysunków – na arkuszu o wymiarach 35 cm x 50 cm. Sprawdzian uzdolnień plastycznych dla kandydatów na kierunek architektura trwa łącznie 5 godzin, podczas których kandydat sam decyduje o rozkładzie swojego czasu na przygotowanie ołówkiem dwóch rysunków odręcznych na zadane tematy. Na sprawdzian uzdolnień plastycznych na kierunek architektura, kandydat przynosi ze sobą ołówki i gumki. Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania, ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych, na kierunku architektura wynosi 500. Warunkiem kwalifikacji kandydata na studia na kierunku architektura jest uzyskanie ze sprawdzianu co najmniej 250 punktów. Wyniki uzyskane ze sprawdzianu uzdolnień plastycznych nie będą uwzględniane przy kwalifikacji kandydata na kierunki, na których nie obowiązuje wyżej opisana forma sprawdzianu.
 • żródło: https://rekrutacja.p.lodz.pl/pl/harmonogram

Politechnika Krakowska Wydział Architektury

 • Egzamin z rysunku odbędzie się w formie stacjonarnej
 • Prawdopodobny termin egzaminu: 12 czerwca 2024
 • Ważne informacje dotyczące egzaminu:
  Egzamin wstępny składa się z jednej pracy rysunkowej wykonanej w jednym dniu egzaminacyjnym i obejmuje: rysunek z wyobraźni – kompozycja o charakterze architektonicznym, na podstawie przedstawionych elementów kompozycji.
 • żródło: https://rekrutacja.pk.edu.pl/i-stopien/

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie kierunek Architektura

 • Egzamin z rysunku odbędzie się w formie zdalnej
 • Termin egzaminu: 25 czerwca 2024
 • Ważne informacje dotyczące egzaminu:
  Prace rysunkowe należy wykonać ołówkiem, czarną kredką lub pędzlem. Rysunek powinien powstać na białym papierze (A-4). Każdy rysunek powinien być wykonany w jednej technice, tzn. nie dopuszcza się mieszania technik rysunkowych na jednej kartce np. czarnej kredki i ołówka; nie dopuszcza się również przedstawień barwnych.
 • źródło: https://www.zut.edu.pl/rekrutacja/rekrutacja-20222023/egzaminy/architektura.html

Nasza Szkoła Rysunku RA zaprasza Cię na Intensywny Kurs Rysunku i Malarstwa podczas którego przygotujemy Cię do egzaminu wstępnego na architekturę!