Artykuły

Kurs Rysunku i Malarstwa to także przygotowanie do Egzaminu Kierunkowego! Makiety, Grafika, Animacja, Scenografia, Wzornictwo…

Nasze Kurs Rysunku i Malarstwa oraz 2-letni Kurs Rysunku i Malarstwa to poza nauka rysunku i malarstwa, również doskonałe przygotowanie do tzw. egzaminów kierunkowych, czyli części kierunkowej egzaminu, której celem jest poznanie umiejętności/predyspozycji kandydata konkretnie w dziedzinie którą posługiwał się będzie lub wprost zajmował się na wybranym kierunku studiów. Niezależnie od formy egzaminu wstępnego: egzamin stacjonarny, teczka prac / portfolio, egzamin on-line w RA przygotujemy Cię kompleksowo do wszystkich części egzaminu wstępnego!

Kurs_makiet_RysunekArchitektura

Co to jest egzamin kierunkowy? Jakich zadań w części kierunkowej egzaminu wstępnego na studia możesz się spodziewać? Tutaj znajdziesz odpowiedź na swoje pytania!

  • budowanie i projektowanie makiet / modeli przestrzennych / makiety architektoniczne / prototypy w skali – to umiejętność która cenna będzie na takich kierunkach jak Architektura, Architektura Wnętrz, Scenografia, albo Wzornictwo. Na Architekturze tematy makiet zwykle są abstrakcyjne, choć dobrze jest w nich posługiwać się wyczuciem oprócz kompozycyjnym, również wynikającym z praw fizyki, świadomości pracy konstrukcji. Na Architekturze Wnętrz będą to raczej zadania w których kandydat ma stworzyć przestrzeń zamkniętą np. schronienie lub miejsce kontemplacji. Tematy na kierunek Scenografia mogą być dwojakie: albo związane z kształtowaniem przestrzeni dla danego spektaklu choć w sensie wcale nie dosłownym, albo związane ze stworzeniem modelu w skali 1:1 elementu stroju dla aktora np. nakrycia głowy. Na Wzornictwie wymaga się od kandydata umiejętności kreatywnego projektowania przedmiotu codziennego użytku, stąd do wykonania są np. modele w skali 1:1 przedmiotów takich jak pudełko czekoladek czy flakon perfum.
  • projektowanie i tworzenie grafiki – umiejętność która oparta jest wprost na rysunku i malarstwie, którą zajmował/zajmowała się będziesz podczas studiowania Grafiki Projektowej oraz Grafiki Artystycznej. Mimo, że profesjonalne zajmowanie się tą dziedziną rozpoczniesz na studiach, to jednak podczas egzaminu już sprawdzane będą Twoje osiągnięcie w tym temacie. Na kierunku Grafika Projektowa komisja egzaminacyjna chętnie zobaczy w Twoim dorobku realizację projektów takich jak logo, piktogram, plakat albo ilustracja. Na Grafice Artystycznej fajnie jeśli będziesz mógł/mogła poszczycić się realizacjami warsztatowymi takimi jak np. linoryt lub kolaż. W swoim portfolio oprócz tematów zrealizowanych technikami tradycyjnymi, możesz również przedstawić prace wykonane cyfrowo.
  • tworzenia animacji – umiejętność wymagająca sporej kreatywności, panowania nad wieloma aspektami technicznymi i warsztatowymi oraz pracy w różnych technikach: od rysunku, przez malarstwo, wyklejanie, aż po plastelinę. Myśląc o animacji poklatkowej, których realizacje mają znaleźć się w Twoim portfolio na kierunek Animacja, mówimy o krótkich etiudach, a nawet kilku sekundowych próbach animacyjnych. To może być przedstawienie ruchu zwierzęcia albo krótka i zabawna historia.
  • projektowanie ubioru / kostiumu – w stosunkowo prostym zakresie, czyli takim który nie porusza zagadnień związanych z umiejętnością szycia, a skupia się na pomysłowości, umiejętości łączenia materiałów i kolorów oraz wyczucia kompozycyjnego, spotkasz się na kierunku Scenografia. Tutaj zadanie może polegać na stworzeniu np. nakrycia głowy: od rysunkowego poszukiwania formy, rysunku projektowego, przez planszę materiałów i kolorów wykonaną np. w formie kolażu, do stworzenia prototypu/modelu w skali 1:1 z papieru i innych prostych materiałów.
  • rysunek projektowy / sketching – to poszerzenie umiejętności rysowania, jego szczególny przypadek, w którym rysunkowo notujemy własny pomysł. W czasie rysowania projektujemy zadany przedmiot. Kolejne szybkie rysunki, wciąż na nowo odrywają przed nami nowe możliwości projektowanego przedmiotu. Sketching to także umiejętność rysowania przedmiotów w sposób przedstawiający jego sposób działania, czy sposób złożenia. Rysunek taki powinien być atrakcyjny z punktu widzenia projektowanego obiektu, ale też wartościowy formalnie. Umiejętność swobodnego rysowania, szkicowania, będzie częścią Twojego egzaminu wstępnego szczególnie na kierunkach takich jak Wzornictwo, Scenografia, Architektura i Architektura Wnętrz. Niewątpliwie będzie nieocenionym narzędziem na wszystkich kierunkach projektowych i artystycznych.

Obecnie na wielu uczelniach w Polsce i za granicą, w tym na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, kandydaci nie zdają klasycznego egzaminu na uczelni, ale mają zadanie przedłożyć komisji portfolio swoich prac rysunkowych, malarskich oraz właśnie kierunkowych. I u nas w szkole rysunku i malarstwa RysunekArchitektura do takiej formy sprawdzianu predyspozycji Cię przygotujemy! Jednak niezależnie od formy egzaminu który spotka kandydatów na studia artystyczne czy architekturę w roku 2022/2023 w naszej Pracowni RysunekArchitektura przygotujemy Cię do niej. Tak jak miało to miejsce w ostatnim czasie na naszych kursach pilnie reagujemy na wszystkie zmiany podawane przez uczelnie i odpowiednio zmieniamy program naszych zajęć, by przygotować Cię do Twojego egzaminu!

W RA pomożemy Ci stworzyć portfolio prac lub teczkę prac na egzamin wstępny na studia zarówno w Polsce jak i za granicą!

Na uczelniach zagranicznych od lat popularną metodą sprawdzianu kandydatów na studia artystyczne lub architektoniczne jest prezentacja prac w formie portfolio. Kandydat tworzy swoje portfolio prac wg wytycznych dostarczonych przez uczelnię lub składa je w dowolnej formie określanej często jako „przedstawienie siebie”. Teczka prac, zwykle w formie pliku cyfrowego pdf. najczęściej ma zawierać prace wykonywane w różnych technikach i o dowolnej tematyce od rysunków ołówkiem, szkice cienkopisem lub flamastrami oraz prace malarskie, przez fotografie, rzeźbę, po makiety lub prezentację własnych projektów (np. mebli, animacji, ubioru…). Tutaj przykład portfolio naszej absolwentki Natalii Wyrwy, które przygotowywaliśmy na Wydział Architektury w Monachium:

Ostatnie nabory kandydatów w latach 2020, 2021 i 2022 na Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu odbywał się w formie prezentacji swojego dorobku – portfolio prac w formie cyfrowej. Szkoła rysunku poznań.

Na odejście zupełnie od spotykanej do tej pory najczęściej w Polsce, formy egzaminu praktycznego na miejscu, odszedł m.in. Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu ze wszystkimi swoimi wydziałami. Kandydaci UAP otrzymali jeszcze w marcu szczegółowe wytyczne jak ma wyglądać ich portfolio. Warto zauważyć, że każdy kierunek określił inne wymagania, choć zasadą było stworzenie prezentacji składającej się z prac rysunkowych i malarskich oraz tzw. części kierunkowej czyli np. animacji na kierunek animacja lub makiet na kierunek architektura. Dodatkowo kandydaci UAP musieli napisać list motywacyjny oraz przejść przez ostatni etap rekrutacji czyli rozmowę kwalifikacyjną. Do wszystkich etapów rekrutacji UAP przygotujemy Cię na  Kurs Rysunku i Malarstwa oraz 2-letni Kurs Rysunku i Malarstwa.