Artykuły

Realny plan minimum na przyszły rok?! Dostać się na Architekturę! 300-400 punktów na egzaminie wstępnym na Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej!

Przygotowaliśmy dla Ciebie realny i zoptymalizowany plan jak dostać się na Architekturę na Politechnice Poznańskiej! Trochę wybiegając w przyszłość i czyniąc pewne założenia z tego artykułu dowiesz się ile punktów musisz zdobyć z poszczególnych części matury i ile punktów musisz zdobyć z egzaminu z rysunku by zagwarantować sobie miejsce na Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej.

Rysunek_RysunekArchitektura_06

Po pierwsze – tak wygląda wzór rankingowy na Wydział Architektury:

W = J+ Jo + 1,5M + R

gdzie:
W – suma punktów z egzaminów maturalnych oraz egzaminu z rysunku, może wynieść maksymalnie 1000 pkt.,
R – liczba punktów od 0 do 500 za dwuczęściowy egzamin wstępny z rysunku. Minimum konieczne do uzyskania to 120 punktów,
J– liczba punktów z pisemnego egz. maturalnego z języka polskiego na poziomie podst.,
Jo – liczba punktów z pisemnego egz. maturalnego z języka obcego na poziomie podst.,
M – suma punktów z egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podst. i rozszerz. W przypadku niezdawania egzaminu na poziomie rozszerz. brany jest pod uwagę tylko poziom podst.,
Y – suma punktów z egzaminu maturalnego z historii, historii sztuki lub historii muzyki na poziomie podst. i rozszerz. W przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów liczba punktów wynosi 0,

Jak widzisz, aż 50% wszystkich możliwych do uzyskania punktów podczas rekrutacji na WAPP pochodzi z egzamin z rysunku. I to niezależni od tego w jakiej formie odbędzie się egzamin: stacjonarnie, on-line czy w formie portfolio. Dlatego tak ważna jest nauka rysowania i rysunek nauka od podstaw pod okiem sprawdzonych i doświadczonych nauczycieli RA.

Po drugie – tak przedstawiają się progi punktowe w latach poprzednich, czyli minimalne liczby punktów jakie musieli uzyskać kandydaci na WAPP:

  • 2015/2016 – 325 pkt.,
  • 2016/2017 – 421 pkt.,
  • 2017/2018 – 556 pkt.,
  • 2018/2019 – 456 pkt.,
  • 2019/2020 – 504 pkt.,
  • 2020/2021 – 868 pkt. (wyjątkowo wysoki próg, ponieważ wszyscy kandydaci otrzymali 100% pkt. z rysunku, ze względu na rezygnację z egzaminu w związku ze stanem epidemii)
  • 2021/2022 – około 645 pkt. (egzamin w formie portfolio)

Zakłądając, że egzamin z rysunku na rok akademicki 2022/2023 odbędzie się w formie portfolio, to z dość dokładnie można szacować próg na podobny do tego z 2021/2022. To znaczy, że podczas rekrutacji powinieneś/powinnaś zdobyć:

minimym 650 punktów na WAPP

wtedy Twoje szanse na dostanie się na studia będą bardzo realne! :)

Znając powyższe, możemy poczynić pewne założenia dotyczące wyników maturalnych i wyniku z egzaminu z rysunku.

RysunekArchitektura_07

Zacznijmy od egzaminu z rysunku. Jeśli do egzaminu z rysunku, czyli na nauka rysunku pozostał Ci już niespełna rok, przy faktycznym realizowaniu programu zajęć RA, realne i osiągalne jest zdobycie dużej liczby puntów, czyli dobrej do bardzo dobrej oceny. 10-miesięcy nauki rysowania na naszym Rocznym Kursie Rysunku od września do czerwca, zaangażowanym uczestnikom, pozwala osiągnąć wynik na poziomie 260-300 punktów. Wynik na takim poziomie traktujemy jako dobry do bardzo dobry. Przy odpowiednio dużym zaangażowaniu realizowaniu wszystkich prac domowych i częstym korzystaniu z Otwartej Pracowni w okresie trwania Rocznego Kursu Rysunku realne jest zdobycie bardzo dobrego wyniku 350 a nawet 400 punktów. Wobec tego załóżmy, że absolutnie osiągalne jest zdobycie przez Ciebie:

300 punktów z egzaminu WAPP

Teraz przejdźmy do egzaminu maturalnego. Wiedząc już, że z egzaminu z rysunku otrzymasz 300 punktów 😉 policzmy ile punktów musisz zdobyć z poszczególnych części matury:

  • Język polski. Obserwując przeciętne wyniki z matury z polskiego możemy założyć, że zdanie go na 75% jest do zrobienia. W rekrutacji WAPP zdobywasz 75 punktów.
  • Język obscy. Zwykle wyniki z tej części matury są bardzo dobre i bliskie są 90%, ale żeby kogoś nie przestraszyć, załóżmy, że z tej części otrzymujesz 80%, czyli w rekrutacji WAPP zyskujesz 80 punktów.
  • Matematyka. Niewątpliwie bardzo dużą liczbę punktów, bo aż 300, możesz uzyskać z dodania punktów z matury z matematyki na obydwu poziomach. 150 pkt z poziomu podstawowego + 150 punktów z poziomu rozszerzonego. Matmy, poza rysowaniem, musisz w tym roku przypilnować. Przyjmijmy, że z poziomu podstawowego zdobywasz 70%, a z poziomu rozszerzonego 60%. Twoja punktacja z matmy na WAPP w takiej sytuacji to 1,5 x 130, czyli 195 punktów.

Dodając powyższe wyniki otrzymujesz:

350 punktów z matury

Podsumowując – z egzamin z rysunku otrzymujesz 300 punktów + z matury 350 punktów. W sumie w rekrutacji na studia otrzymujesz 650 punktów i teoretycznie, przeskakujesz ponad progiem rekrutacyjnym! Oto Twój plan minimum na ten rok!

RysunekArchitektura_08