Artykuły

Przykładowe tematy egzaminu rysunkowego na WAPP!

Przykładowe tematy egzaminacyjne z rysunku na kierunek: Architektura i Urbanistyka. Prace należało wykonać ołówkiem na formacie papieru 50×70 cm :) :)

Temat: Siedząca postać.
Opis zadania: Narysuj siedzącą na krześle postać, zachowując proporcje i stosując światłocień. Zwróć uwagę na zróżnicowanie formy i faktury materiałów oraz relację światła i cienia.

Temat: Kompozycja
Opis zadania: mając do dyspozycji 7 sześcianów, utwórz kompozycję przestrzenną ustawiając poszczególne elementy w dowolny sposób. Zaznacz wyraźnie przenikanie wzajemne poszczególnych form (jeżeli występuje) oraz relację światła i cienia. Kompozycję przestrzenną przestaw w ujęciu perspektywicznym.

Temat: Martwa natura
Opis zadania: narysuj w perspektywie przedstawioną kompozycję przestrzenną. Zwróć uwagę na zróżnicowanie formy i faktury materiałów, proporcje i konstrukcję brył przez relacje światła i cienia. Do kompozycji dodaj dowolnie wybrany motyw zieleni.

Temat: Przenikanie form
Opis zadania: mając do dyspozycji prostopadłościan, ostrosłup sześciokątny i walec utwórz kompozycję przestrzenną ustawiając poszczególne elementy w dowolny sposób. Zaznacz wyraźnie przenikanie wzajemne poszczególnych form oraz relacje światła i cienia. Wysokość poszczególnych elementów kompozycji dobierz stosując powtarzalny moduł a dla najkrótszego boku prostopadłościanu. Kompozycję przestrzenną przedstaw w ujęciu perspektywiczny.

Temat: Kompozycja
Opis zadania: narysuj w widoku perspektywicznym stosując światłocień kompozycję przestrzenna, wykorzystując wszystkie elementy umieszczone na ilustracji (na ilustracji znajdowały się: kwadrat, koło, trójkąt, prostokąt) i ustawiając je w dowolny sposób. Wysokości i wielkość poszczególnych elementów kompozycji dobierz według własnego uznania.
Elementy mogą się wzajemnie przenikać i powtarzać. Źródło oświetlenia dobierz dowolnie.

Temat: Perspektywa
Opis zadania: narysuj z użyciem światłocienia widok fragmentu zabudowy podcieniowej (arkady) w perspektywie.

Temat: Rysunek z wyobraźni
Opis zadania: z uwzględnieniem światłocienia narysuj z pamięci w perspektywie salon współczesnego domu. Zwróć uwagę na zróżnicowane formy i faktury materiałów, proporcje i konstrukcję brył, elementy wnętrza orz relacje światła i cienia.

Temat: Zadanie projektowe
Opis zadania: projekt przystanku autobusowego z wiatą. Z dowolnych materiałów zaprojektuj przystanek autobusowy przeznaczony dla kilku (max.10) osób. Z uwzględnieniem światłocienia narysuj w perspektywie zaprojektowany obiekt umieszczając go w przestrzeni miasta. W rysunku należy uwzględnić światłocień. Punkt widzenia, kierunek oświetlenia oraz fakturę należy dobrać samodzielnie. Niektóre ściany brył mogą być dowolnie przezroczyste.

źródło: http://architektura.put.poznan.pl