Aktualności

Z życia Pracowni

Wykład „Co to jest ARCHITEKTURA?”

W październiku otrzymaliśmy zaproszenie od dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim Pana Marka Lewickiego do przeprowadzenia wykładu „Co to jest Architektura?”. Naszymi słuchaczami byli uczniowie pierwszych klas liceum uczęszczających do klas o wyjątkowym profilu: architektoniczno-matematycznym.

Wykład był świetną opowieścią o tym czym architektura jest dziś, a czym była i czym się zajmowała na przestrzeni wieków. Mówiliśmy o etymologi słowa, zmieniających się definicjach, o zmianach społeczno-cywilizacyjnych, które mają wpływ na to jak architektura wygląda, z czego i dla kogo jest tworzona. Na potrzeby wykładu stworzyliśmy „mapę zawodów” współczesnego architekta, która pokazuje jak szeroką dziedziną sztuki jest architektura. Wykład oparliśmy na jednej z najstarszych definicji architektury, choć jak udowadnialiśmy podczas wykładu, bardzo aktualnej i uniwersalnej. Wg Witruwiusza (I w. p.n.e.), starożytnego konstruktora machin wojennych, architektura to triada trzech elementów: piękna, trwałości i użyteczności.
Całość staraliśmy się przekazać w sposób zrozumiały i ciekawy. Ważną częścią wykładów były krótkie i dynamiczne filmy obrazujące poruszane zagadnienia.

Poniżej kilka slajdów z wykładu „Co to jest Architektura?” :) :)