Aktualności

Z życia Pracowni

Noc Muzeów 2017 w RA! Wystawa Fotografii i Rysunku ArchiTrip oraz Warsztaty plastyczne dla dzieci i młodzieży Moda i Architektura! :) :)

WYSTAWA ArchiTrip
Wystawa fotografii i rysunku której tematem jest najlepsza architektura świata, widziana oczami architektów z zespołu RA. Prezentowane fotografie oraz rysunki zostały wykonane podczas tzw. ArchiTrip’ów czyli plenerów architektonicznych organizowanych od lat przez naszą Pracownię. Autorem fotografii jest nauczyciel i współtwórca Pracowni, architekt Jan Ciechanowski, prace rysunkowe i malarskie zostały wykonane przez uczniów i nauczycieli Pracowni. Wystawa stanowi imponującą kolekcję ponad 100 prac plastycznych oraz dziesiątków fotografii architektury z całego świata.

DARMOWE WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Moda i Architektura
Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku 8-16 lat na warsztaty plastyczne, w godz. 20:30-21:30. Uczestnicy warsztatów będą mieli za zadanie zaprojektować ubiór zainspirowany architekturą. Wszystkie materiały i narzędzia udostępnia Pracownia. Na warsztaty obowiązują zapisy mailowe (kontakt@rysunekarchitektura.pl) do wyczerpania miejsc.

DRZWI OTWARTE
W tą wyjątkową noc zapraszamy na Drzwi Otwarte RA. Osobom zainteresowanym swoim rozwojem, wzbogacających wiedzę i doświadczenia związane z tworzeniem, proponujemy spotkanie z architektami oraz artystami – nauczycielami szkoły RA. Spotkaniu takiemu mogą towarzyszyć przeglądy przyniesionych ze sobą prac rysunkowych i malarskich. Zapewniamy profesjonalną korektę i wskazówki do dalszych, twórczych działań.