Aktualności

Z życia Pracowni

Wspieramy budowę Makiety Poznania!

Dlaczego wspieramy budowę makiety?

Oboje jesteśmy architektami. Razem zbudowaliśmy prężnie rozwijającą się Pracownię RysunekArchitektura. Uczymy w niej rysunku i malarstwa, przygotowując młodych ludzi do egzaminów wstępnych na uczelnie wyższe. W naszej Pracowni posługujemy się nowoczesnymi technologiami komputerowymi, aby uwypuklić omawiane zagadnienia. Zwracamy jednak przy tym uwagę, że sprzęt ten jest jedynie narzędziem, a ostatecznym celem jest ręcznie wykonany, świadomie zakomponowany rysunek.

Tej świadomości i złożoności kompozycyjnych równań nie jest w stanie pojąć maszyna. Kiedy Ci młodzi ludzie wreszcie osiągną dojrzałość twórczą, ich swobodny rysunek odręczny będzie stanowił najlepszy sposób przekazywania swoich myśli innym. Widzimy w tej sytuacji głęboką analogię z ideą budowy Makiety Miasta oraz sens jej powstania.

Mamy wrażenie, że wielu ludzi uważa tworzenie makiet za anachronizm, podobnie jak rzecz się ma z rysunkiem. Przecież w obliczu nowych technologii, widza można „wprowadzić do miasta” za pomocą komputerowych programów 3D. Nic jednak bardziej mylnego. Okazuje się bowiem, że „ułuda przestrzeni” wywoływana za pomocą płaskiego obrazu komputerowego nie pozwala z jednej strony zauważyć rzeczywistych relacji przestrzennych między obiektami, a z drugiej nie ma możliwości wyciągnięcia po nie ręką, co jest naturalnym odruchem człowieka. Makieta w skali pozwala spojrzeć na strukturę miasta możliwie najbardziej obiektywnie. Układ staje się czytelny dla laików, jak i profesjonalistów architektów.

Oto przed nami w jednym spojrzeniu, bądź w wielu kolejnych obserwacjach, możemy precyzyjnie zaobserwować układy – kompozycje w wielu skalach – od ogólnych (np. panoram) do stosunkowo szczegółowych (np. wnętrz i osi urbanistycznych). Spostrzeżenia widzów wywołują dyskusje – osiągnęliśmy cel – zaczynamy rozmawiać o mieście jako rozbudowanej strukturze, która poprzez makietę otrzymała kształt, wielkość, i wreszcie tożsamość. Miasto przestało być bezładną masą elementów, a stało się rozpoznawalnym i bliskim nam organizmem. Od teraz możemy wspólnie budować nasz Poznań.

Pełni uznania dla pomysłu!
architekci Sylwia Golińska i Jan Ciechanowski
Pracownia Rysunku i Architektury RysunekArchitektura