Aktualności

Z życia Pracowni

Wspieramy budowę Makiety Poznania! Dołącz!

Nie tylko duchowo wspieramy akcję budowy makiety Poznania! Dziś staliśmy się dumnymi mecenasami tego ważnego dla miasta wydarzenia!

Pragnieniem twórców jest stworzenie makiety naszego miasta w skali 1:500. Model początkowo ma składać się z dwóch modułów 80x80cm każdy. Ostatecznie jednak całość ma tworzyć aż 87 segmentów o łącznych wymiarach 960x800cm. Tak szczegółowa i potężna makieta centrum miasta jeszcze nigdy nie powstała dla żadnego z Polskich miast. Dzieło to ma nie tylko pełnić rolę atrakcji turystycznej, ale przede wszystkim ma uświadamiać jego mieszkańcom, urzędnikom, inwestorom, ale i architektom, jak przyszłe inwestycje mogą wpływać na wygląd i rozwój Poznania. Nie ma bowiem bardziej wymownego sposobu przedstawienia tak skomplikowanej struktury miasta, jak poprzez model w skali. 

Podobnymi makietami mogą pochwalić się tak wspaniałe aglomeracje jak: Berlin, Londyn, Nowy Jork, czy Shanghaj. Te społeczności już dawno przekonały się o bezcennej roli makiety dla miasta i jego mieszkańców. Makieta służy im do lepszego zrozumienia istniejących w mieście przestrzennych zależności, czy sprawdzenia planowanych inwestycji. Model traktowany jest tu jako punkt wyjścia do rozmowy wielu środowisk, jako poligon doświadczalny, gdzie nieudane próby lądują głęboko w koszu, a nie na ulicach miasta…

Wspieramy!